Езра 2:11
синовете на Вивай: шестстотин двадесет и трима души;
Езра 8:11
и от синовете на Вивай: Захария, синът на Вивай, и с него двадесет и осем от мъжки пол;
Неемия 7:16
синовете на Вивай: шестстотин двадесет и осем души;