Езра 10:2
Тогава Сехания, синът на Ехиил, от синовете на Елам, заговори и каза на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог и взехме за жени чужденки от народите на земята. Но сега все пак има надежда за Израил относно това.
Езра 2:7
синовете на Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Езра 2:31
синовете на другия Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Езра 8:7
и от синовете на Елам: Исая, синът на Готолия, и с него седемдесет от мъжки пол;
Неемия 7:12
синовете на Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Неемия 7:34
синовете на другия Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;