Езра 2:3
синовете на Фарос: две хиляди сто седемдесет и двама души;
Неемия 7:8
синовете на Фарос: две хиляди сто седемдесет и двама души;