Езра 2:38
синовете на Пасхор: хиляда двеста четиридесет и седем души;
1 Летописи 9:12
и Адая, син на Ероам, син на Пасхор, син на Мелхия; и Маасай, син на Адиил, син на Язир, син на Месулам, син на Месилемит, син на Емир;
Неемия 7:41
синовете на Пасхор: хиляда двеста четиридесет и седем души;