Езра 2:37
синовете на Емир: хиляда петдесет и двама души;
1 Летописи 24:14
петнадесетият — за Велга, шестнадесетият — за Емир,
Неемия 7:40
синовете на Емир: хиляда петдесет и двама души;