Второзаконие 13:14
тогава да разследваш, да издириш и добре да разпиташ, и ето, ако е истина и е сигурно, че такава мерзост е извършена сред теб,
Йов 29:16
Бях баща на бедните, изследвах делото на непознатия.
Йоан 7:51
Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши?