Неемия 3:6
А Старата порта възстановиха Йодай, синът на Фасей, и Месулам, синът на Весодия. Те положиха гредите й и поставиха вратите й, резетата й и лостовете й.
Неемия 10:20
Магфиас, Месулам, Изир,
Неемия 12:33
и Азария, Ездра и Месулам,
Неемия 11:16
и Саветай и Йозавад от главите на левитите бяха над външната служба на Божия дом.