1 Летописи 12:16
И някои от синовете на Вениамин и Юда също дойдоха при Давид в непристъпното място.
1 Летописи 11:16
Тогава Давид беше в крепостта, а гарнизонът на филистимците беше тогава във Витлеем.
1 Царе 23:14
А Давид стоеше в пустинята в непристъпни места и остана в планините на пустинята Зиф. И Саул го търсеше всеки ден, но Бог не го предаде в ръката му.
1 Царе 23:29
1 Царе 24:22
Затова сега, закълни ми се в ГОСПОДА, че няма да отсечеш потомството ми след мен и че няма да изличиш името ми от бащиния ми дом!И Давид се закле на Саул. И Саул отиде у дома си, а Давид и мъжете му се изкачиха в крепостта.
2 Летописи 25:5
И Амасия събра Юда и ги строи според бащините им домове, по хилядници и стотници, от целия Юда и Вениамин; и ги преброи от двадесет години и нагоре и намери, че са триста хиляди избрани мъже, способни да излизат на война, копиеносци и щитоносци.
Еремия 46:9
Изкачете се, коне, буйствайте, колесници! Нека излязат силните, Етиопия и Ливия, които държат щит, и лидийците, които държат и огъват лък!
1 Летописи 11:22
Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.
2 Царе 1:23
Саул и Йонатан, възлюбени и приятни в живота си, не се разделиха и в смъртта си. Те бяха по-бързи от орли, бяха по-силни от лъвове.
2 Царе 17:10
И тогава дори храбрият, чието сърце е като лъвско сърце, съвсем ще се обезсърчи, защото целият Израил знае, че баща ти е силен и че онези, които са с него, са храбреци.
2 Царе 23:20
И Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.
Притчи 28:1
Безбожните бягат, без да ги гони никой, а праведните са уверени като млад лъв.
2 Царе 2:18
И там бяха тримата сина на Саруя: Йоав и Ависей, и Асаил; а Асаил беше лек в краката си като полска газела.
Притчи 6:5
избави се като сърна от ръката на ловеца и като птица от ръката на птицеловеца.
Песен на песните 8:14
Бързай, любими мой, и бъди като сърна или млад елен по благоуханните планини.