1 Летописи 4:18
а жена му, юдейката, роди Яред, бащата на Гедор, и Хевер, бащата на Сохо, и Екутиил, бащата на Заноа. Тези са синовете на Вития, дъщерята на фараона, която Меред взе за жена.
1 Летописи 4:39
И отидоха чак до прохода на Гедор, на източната страна на долината, за да търсят паша за стадата си.
Исус Навиев 15:58
Алул, Ветсур и Гедор,