1 Царе 11:4
И пратениците дойдоха в Гавая Саулова и казаха тези думи на всеослушание пред народа. И целият народ издигна глас и заплака.
2 Царе 21:6
нека ни се дадат седем мъже от синовете му, за да ги обесим пред ГОСПОДА в Гавая на Саул, избрания на ГОСПОДА. И царят каза: Ще ви ги дам.
1 Летописи 11:33
варумецът Азмавет, саалвонецът Елиава,
1 Летописи 11:28
Ирас, синът на текоеца Екис, анатонецът Авиезер,