1 Летописи 5:1-10
10
А в дните на Саул те воюваха против агаряните, които паднаха от ръката им; и те се заселиха в шатрите им по цялата източна страна на Галаад.
9
и на изток се засели чак до пустинята от реката Ефрат насам, защото добитъкът им беше многоброен в галаадската земя.
8
и Вела, синът на Азас, син на Сема, син на Йоил; той се засели в Ароир и до Нево и Ваалмеон;
7
А братята му, според родовете им, според записаното родословие на поколенията им, бяха: главата: Еиил, и Захария,
6
негов син — Веера, когото асирийският цар Теглат-Феласар отведе в плен; той беше първенец на рувимците.
4
Синове на Йоил: синът му Семая, негов син — Гог, негов син — Семей,
5
негов син — Михей, негов син — Реаия, негов син — Ваал,
3
Синовете на Рувим, първородния на Израил: Енох и Фалу, Есрон и Хармий.
2
Защото Юда имаше надмощие над братята си, и от него произлиза Князът; но първородството беше на Йосиф.
1
Синовете на Рувим, първородния на Израил — защото той беше първородният, но понеже оскверни леглото на баща си, първородството му се даде на синовете на Йосиф, сина на Израил, и той не се записва в родословието според първородството.
Числа 32:33-42
42
И Нова отиде и превзе Канат и селата му и го нарече Нова по своето име.
41
А Яир, синът на Манасия, отиде и превзе селищата му и ги нарече Авот-Яир.
40
И Мойсей даде Галаад на Махир, сина на Манасия, и той се засели в него.
39
А синовете на Махир, сина на Манасия, отидоха в Галаад, превзеха го и изгониха аморейците, които бяха в него.
38
и Нево, и Ваалмеон, чиито имена бяха променени, и Севма; и преименуваха градовете, които съградиха.
36
и Ветнимра, и Ветаран, укрепени градове и кошари за овце.
37
А синовете на Рувим съградиха Есевон и Елеала, и Кириатаим,
35
и Атротсофан, и Язир, и Йогвея,
34
И синовете на Гад съградиха Девон и Атарот, и Ароир,
33
И Мойсей им даде, на синовете на Гад, на синовете на Рувим и на половината от племето на Манасия, сина на Йосиф, царството на аморейския цар Сион и царството на васанския цар Ог, земята с градовете й в границите й, и градовете на околната земя.
Второзаконие 3:12-16
16
А на рувимците и на гадците дадох от Галаад до реката Арнон, до средата на реката за граница и до реката Явок, границата на синовете на Амон,
15
А на Махир дадох Галаад.
14
Яир, синът на Манасия завзе цялата област на Аргов до границата на гесурците и маахатците и нарече Васан на свое име — Авот-Яир и до днес.
13
А останалото от Галаад и целия Васан, царството на Ог, дадох на половината от манасиевото племе. Цялата област на Аргов с целия Васан се нарича земя на великаните.
12
Тази земя завзехме в онова време. От Ароир, който е при реката Арнон, и половината планини на Галаад и градовете му дадох на рувимците и гадците.
Исус Навиев 13:7-32
32
Това са областите, които Мойсей разпредели за наследство в равнините на Моав оттатък Йордан, при Ерихон, на изток.
31
и половината от Галаад, и Астарот и Едраи, градовете от царството на Ог във Васан, бяха за синовете на Махир, сина на Манасия, за половината от синовете на Махир според родовете им.
30
Тяхната област беше от Маханаим, целия Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките селища на Яир, които са във Васан, шестдесет града;
29
Мойсей даде наследство и на половината от манасиевото племе и то стана притежание на половината от манасиевото племе според родовете им.
28
Това е наследството на синовете на Гад според родовете им, градовете и селата им.
27
и в долината: Ветарам и Ветнимра, и Сокхот, и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион, брегът на Йордан до края на езерото Хинерот оттатък Йордан на изток.
26
и от Есевон до Рамат-Масфа и Ветомним, и от Маханаим до границата на Девир;
25
Тяхната област беше Язир и всичките градове на Галаад, и половината от земята на синовете на Амон до Ароир, който е пред Рава;
24
Мойсей даде наследство и на гадовото племе, на синовете на Гад, според родовете им.
23
А границата на синовете на Рувим беше брегът на Йордан. Това беше наследството на синовете на Рувим според родовете им, градовете и селата им.
22
Израилевите синове убиха с меч и Валаам, сина на Веор, гадателя; и той беше сред убитите от тях.
20
и Вет-Фегор, и склоновете на Фасга и Вет-Есимот;
21
и всички градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Мойсей разби — него и мадиамските владетели Евий и Рекем, и Сур, и Ур, и Рева, владетелите на Сион, които живееха в земята.
19
и Кириатаим, и Сивма, и Зарет-Саар на хълма на долината,
18
и Яса, и Кедемот, и Мефаат,
17
Есевон и всичките му градове в равнината: Девон и Вамот-Ваал, и Вет-Ваалмеон,
16
Тяхната област беше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина до Медева;
15
Така Мойсей даде на племето на синовете на Рувим наследство според родовете им.
14
Само на левиевото племе не даде наследство; жертвите чрез огън на ГОСПОДА, Израилевия Бог, са тяхното наследство, както им каза.
13
Но израилевите синове не изгониха гесурците и маахатците, а гесурците и маахатците живеят между израилевите синове и до днес.
12
цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, и който беше останал от остатъка на великаните; тях Мойсей беше разбил и изгонил.
11
и Галаад, и областта на гесурците и маахатците, и цялата планина Ермон, и целия Васан до Салха;
10
и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, до границата на синовете на Амон;
9
от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина Медева до Девон;
8
Рувимците и гадците с другата му половина получиха наследството си, което Мойсей им даде оттатък Йордан на изток, както ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей им даде:
7
И сега раздели тази земя за наследство на деветте племена и на половината от манасиевото племе.
Исус Навиев 14:3
Защото Мойсей беше дал наследството на двете племена и половината племе оттатък Йордан; а на левитите не беше дал наследство между тях;
Исус Навиев 22:1-10
10
И когато дойдоха в околността на Йордан, която е в ханаанската земя, синовете на Рувим, синовете на Гад и половината от манасиевото племе издигнаха там олтар, при Йордан, голям и внушителен олтар.
9
И синовете на Рувим и синовете на Гад, и половината от манасиевото племе се върнаха и отпътуваха от израилевите синове, от Сило, който е в ханаанската земя, за да отидат в галаадската земя, в земята на притежанието си, която бяха придобили според ГОСПОДНАТА заповед чрез Мойсей.
8
и им говори и каза: Върнете се в шатрите си с много богатства, с твърде много добитък, със сребро и със злато, и с бронз, и с желязо, и с твърде много дрехи; и разделете плячката от враговете си с братята си.
7
А на половината от манасиевото племе Мойсей беше дал наследство във Васан, а на другата половина Иисус даде наследство между братята им отсам Йордан, на запад. И когато ги изпрати в шатрите им, Иисус ги благослови,
6
И Иисус ги благослови и ги изпрати и те отидоха в шатрите си.
5
Само добре внимавайте да спазвате заповедта и закона, който ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей ви заповяда: да любите ГОСПОДА, своя Бог и да ходите във всичките Му пътища, да спазвате заповедите Му, да се привързвате към Него и да Му служите с цялото си сърце и с цялата си душа.
4
И сега ГОСПОД, вашият Бог, даде почивката на братята ви, както им обеща; затова сега се върнете и идете в шатрите си, в земята на притежанието си, която ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей ви даде оттатък Йордан.
3
Не оставихте братята си през това дълго време чак до днес и опазихте заповяданото чрез заповедта на ГОСПОДА, своя Бог.
1
Тогава Иисус повика рувимците, гадците и половината от манасиевото племе
2
и им каза: Вие спазихте всичко, което ви заповяда ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей; послушахте и моя глас във всичко, което ви заповядах.