Псалми 12:2
Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и двулично сърце.
Йоан 1:47
Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.