Битие 49:14
Исахар е кокалесто магаре, което се е проснало между кошарите,
Естир 1:13
И царят каза на мъдреците, които познаваха времената — защото така се разглеждаха делата на царя, пред всички, които знаеха закон и съд —
Исая 22:12-14
14
И се откри в ушите ми от ГОСПОДА на Войнствата: Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете, казва Господ, БОГ на Войнствата.
13
Но, ето, радост и веселие, клане на говеда и клане на овце, ядене на месо и пиене на вино! Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!
12
В онзи ден Господ, БОГ на Войнствата ви призова на плач и на жалеене, на обръсване на главата и на опасване с вретище.
Исая 33:6
И ще имаш сигурни времена, изобилно спасение, мъдрост и знание. Страхът от ГОСПОДА е съкровището му.
Михей 6:9
Гласът ГОСПОДЕН вика към града и мъдрост е да се бои човек от Името Ти. Слушайте тоягата и Онзи, който я е определил.
Матей 16:3
а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да прецените лицето на небето, а знаменията на времената не можете!
Лука 12:56
Лицемери! Лицето на земята и на небето знаете да прецените, а това време как не знаете да прецените?
Лука 12:57
А защо от само себе си не съдите кое е право?
Притчи 14:8
Мъдростта на благоразумния е да познава пътя си, а глупостта на безумните е заблуждение.
Ефесяни 5:17
Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.
Притчи 24:5
Мъдър човек се укрепява и човек със знание расте в сила,
Еклесиаст 7:19
Мъдростта прави мъдрия по-силен от десет началници, които са в града,
Еклесиаст 9:18
Мъдростта е по-добра от военни оръжия; но един грешник погубва много добри неща.