1 Летописи 9:20
По-рано началник над тях беше Финеес, синът на Елеазар, и ГОСПОД беше с него.
4 Царе 11:4
А в седмата година Йодая изпрати да доведат стотниците на дворцовите войници и на телохранителите и да дойдат при него в ГОСПОДНИЯ дом. И направи договор с тях и ги закле в ГОСПОДНИЯ дом и им показа царския син.
4 Царе 11:9
И стотниците направиха всичко, както заповяда свещеник Йодая, и взеха всеки мъжете си — онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да напуснат служба в събота — и дойдоха при свещеник Йодая.
4 Царе 25:18
Началникът на телохранителите взе и първосвещеника Сарая и втория свещеник Софония, и тримата вратари,
1 Летописи 6:49-57
57
А на синовете на Аарон дадоха прибежищните градове Хеврон и Ливна със землищата му, и Ятир, и Естемо със землищата му,
56
Но нивите на града и селата му дадоха на Халев, сина на Ефоний.
55
на тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, със землищата около него.
53
негов син — Садок, негов син — Ахимаас.
54
И ето жилищата им според оградените им села в областите им: на синовете на Аарон от рода на каатците — защото на тях падна първият жребий —
51
негов син — Вукий, негов син — Озий, негов син — Зарая,
52
негов син — Мераиот, негов син — Амария, негов син — Ахитов,
50
И ето синовете на Аарон: синът му Елеазар, негов син — Финеес, негов син — Авусий,
49
А Аарон и синовете му изгаряха приносите върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар; те отговаряха за цялата служба на Пресвятото място и да правят умилостивение за Израил според всичко, което беше заповядал Божият слуга Мойсей.
1 Летописи 27:17
на Леви — Асавия, синът на Кемуил; на Аарон — Садок;