2 Царе 2:2-4
4
И юдовите мъже дойдоха и помазаха там Давид за цар над юдовия дом. И съобщиха на Давид и казаха: Явис-галаадските мъже бяха, които погребаха Саул.
3
Давид заведе там и мъжете, които бяха с него, всеки с дома му; и те живееха в градовете на Хеврон.
2
И Давид се изкачи там, а също и двете му жени, езраелката Ахиноама и Авигея, жената на кармилеца Навал.
2 Царе 3:1
И между Сауловия дом и Давидовия дом имаше дълга война. И Давид ставаше все по-силен и по-силен, а Сауловият дом ставаше все по-слаб и по-слаб.
Йов 17:9
А праведният ще се държи за пътя си и който е с чисти ръце, ще става все по-силен.
Битие 32:2
И като ги видя, Яков каза: Това е Божие войнство; и нарече мястото Маханаим.
Исус Навиев 5:14
А той каза: Не, а съм военачалник на ГОСПОДНАТА войска; сега дойдох. И Иисус падна по лице на земята и се поклони, и му каза: Какво заповядва Господарят ми на слугата си?
Псалми 148:2
Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови войнства!