1 Царе 27:2
И Давид стана и отиде, той и шестстотинте мъже, които бяха с него, при гетския цар Анхус, сина на Маох.
1 Царе 27:6
И в онзи ден Анхус му даде Сиклаг. Затова Сиклаг принадлежи на юдовите царе и до днес.
2 Царе 1:1
А след смъртта на Саул, когато Давид се върна от поражението на амаличаните, Давид остана два дни в Сиклаг.
2 Царе 4:10
онзи, който ми съобщи и каза: Ето, Саул е мъртъв! — и мислеше, че е донесъл добра вест — аз го хванах и го убих в Сиклаг. Това беше наградата, която му дадох за вестта.
1 Летописи 8:33
И Нир роди Кис, а Кис роди Саул, а Саул роди Йонатан и Мелхисуя, и Авинадав, и Ес-Ваал.
1 Летописи 9:39
И Нир роди Кис, а Кис роди Саул, а Саул роди Йонатан и Мелхсисуя, и Авинадав, и Ес-Ваал.
1 Летописи 11:10
А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил го подкрепяха смело за царството му, за да го направят цар според ГОСПОДНОТО слово за Израил.
1 Летописи 11:19
Да не ми даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на мъжете, които отидоха с опасност за живота си? Защото с опасност за живота си я донесоха. И не пожела да я пие. Това извършиха тримата силни мъже.
1 Летописи 11:24
Тези неща извърши Ваная, синът на Йодая, и беше именит между тримата силни мъже.
1 Летописи 11:25
Ето, той беше почитан повече от тридесетте, но не достигна трима. И Давид го постави в близкото си обкръжение.