2 Царе 3:1
И между Сауловия дом и Давидовия дом имаше дълга война. И Давид ставаше все по-силен и по-силен, а Сауловият дом ставаше все по-слаб и по-слаб.
2 Царе 5:10
Така Давид ставаше все по-велик и по-велик и ГОСПОД, Бог на Войнствата, беше с него.
Йов 17:9
А праведният ще се държи за пътя си и който е с чисти ръце, ще става все по-силен.
Исая 9:7
Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
1 Летописи 9:20
По-рано началник над тях беше Финеес, синът на Елеазар, и ГОСПОД беше с него.
Псалми 46:7
ГОСПОД на Войнствата е с нас, Богът на Яков е нашата висока кула. (Села.)
Псалми 46:11
ГОСПОД на Войнствата е с нас, Богът на Яков е нашата висока кула. (Села.)
Исая 8:9
Съюзете се народи, бъдете съкрушени! И чуйте всички от далечините на земята! Опашете се и бъдете съкрушени! Опашете се и бъдете съкрушени!
Исая 8:10
Кройте план, но той ще се осуети; говорете дума, но тя няма да стане, защото Бог е с нас.
Исая 41:10
не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 41:14
Не бой се, червею Якове, и вие, хорица израилеви! Аз ще ти помагам, заявява ГОСПОД, и Изкупителят ти, Светият Израилев.
Римляни 8:31
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?