Съдии 9:6
И всичките сихемски мъже, целият милов дом се събраха и отидоха, и направиха Авимелех цар до дъба при стълба, който беше в Сихем.
Съдии 9:20
Но ако не, нека да излезе огън от Авимелех и да погълне сихемските мъже и миловия дом; и нека да излезе огън от сихемските мъже и от миловия дом и да погълне Авимелех!
3 Царе 9:15
А така стояха нещата със задължителния труд, който цар Соломон наложи, за да построи ГОСПОДНИЯ дом и своята къща, и Мило, и стената на Ерусалим, и Асор, и Магедон, и Гезер.
3 Царе 11:27
А това беше причината да вдигне ръка против царя: Соломон построи Мило и затвори прохода на града на баща си Давид.
4 Царе 12:20
И слугите му се надигнаха, направиха заговор и убиха Йоас в къщата Мило, по надолнището към Сила.
Неемия 4:2
И говори пред братята си и пред войската на Самария и каза: Какво правят тези окаяни юдеи? Ще ги оставят ли? Ще жертват ли? Ще свършат ли в този ден? Ще съживят ли камъните от купищата развалини, като са изгорели?