Исус Навиев 15:16
И Халев каза: Който победи Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена!
Исус Навиев 15:17
И Готониил, синът на Кенез, братът на Халев, го превзе и той му даде дъщеря си Ахса за жена.
1 Царе 17:25
И израилевите мъже казаха: Видяхте ли този мъж, който излезе? Наистина той излиза, за да хвърля позор върху Израил; и човекът, който го убие, царят ще го обогати с големи богатства и ще му даде дъщеря си, и ще направи бащиния му дом свободен в Израил.
2 Царе 2:18
И там бяха тримата сина на Саруя: Йоав и Ависей, и Асаил; а Асаил беше лек в краката си като полска газела.
2 Царе 3:27
И когато Авенир се върна в Хеврон, Йоав го отведе настрани в портата, за да му говори тайно, и там го удари в корема и той умря заради кръвта на брат му Асаил.
2 Царе 8:16
И Йоав, синът на Саруя, беше над войската; и Йосафат, синът на Ахилуд, беше летописец;
2 Царе 20:23
И Йоав беше над цялата израилева войска, а Ваная, синът на Йодая, беше над херетците и над фелетците,