1 Царе 17:9
Ако може да се бие с мен и да ме убие, тогава ние ще ви бъдем слуги; но ако аз му надвия и го убия, тогава вие ще ни бъдете слуги и ще ни слугувате.
1 Царе 17:10
И филистимецът каза: Днес аз хвърлям позор върху израилевите войски; дайте ми мъж, за да се бием двамата!
1 Царе 17:26
Тогава Давид говори на мъжете, които стояха край него, и каза: Какво ще се направи за човека, който убие този филистимец и отмахне позора от Израил? Защото кой е този необрязан филистимец, че да хвърля позор върху войските на живия Бог?
1 Царе 17:36
Слугата ти е убивал и лъв, и мечка; и този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог.
3 Царе 8:1
Тогава Соломон събра старейшините на Израил и всичките глави на племената, първенците на бащините домове на израилевите синове при цар Соломон в Ерусалим, за да пренесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия град, който е Сион.
2 Летописи 5:2
Тогава Соломон събра в Ерусалим старейшините на Израил и всичките глави на племената, първенците на бащините домове на израилевите синове, за да пренесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия град, който е Сион.
Псалми 2:6
Ще каже: Я Аз помазах Своя Цар на Сион, светия Си хълм!
Псалми 9:11
Пейте псалми на ГОСПОДА, който обитава в Сион, възвестете делата Му между народите!
Псалми 48:2
Красиво се издига; радост на цялата земя е хълмът Сион на северните страни, градът на великия Цар.
Псалми 48:12
Обиколете Сион и го обходете, пребройте кулите му,
Псалми 48:13
обърнете внимание на укрепленията му, разгледайте дворците му, за да разказвате на следващото поколение.
Псалми 78:68
а избра юдовото племе, хълма Сион, който възлюби.
Псалми 87:2
ГОСПОД обича портите на Сион повече от всички жилища на Яков.
Псалми 87:5
А за Сион ще се каже: Този и онзи са се родили в него, и сам Всевишният ще го утвърди.
Псалми 125:1
(По слав. 124) Песен на изкачванията. Които се уповават на ГОСПОДА, са като хълма Сион, който няма да се поклати, а стои до века.
Псалми 125:2
Както планините обграждат Ерусалим, така ГОСПОД обгражда народа Си отсега и до века,
Псалми 132:13
Защото ГОСПОД избра Сион, пожела го за Свое обиталище:
Плач Еремиев 4:11
ГОСПОД изпълни яростта Си, изля пламтящия Си гняв. Запали в Сион огън, който пояде основите му.
Плач Еремиев 4:12
Не вярваха земните царе и жителите на целия свят, че притеснител и враг щеше да влезе в ерусалимските порти.
Римляни 9:33
както е писано: ?Ето, полагам в Сион камък на препъване и канара на съблазън; и който вярва в Него, няма да се посрами.“
Евреи 12:22
а пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди ангели, при празнично събрание
Откровение 14:1
И видях, и ето: Агнето стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото Име и Името на Неговия Отец написано на челата им.
1 Летописи 11:7
Така Давид се засели в крепостта, затова тя се нарече Давидовия град.
2 Царе 5:9
Така Давид се засели в крепостта и я нарече Давидовият град. И Давид застрои всичко наоколо от Мило и навътре.
2 Царе 6:10
И Давид не пожела да премести ГОСПОДНИЯ ковчег при себе си в Давидовия град, а Давид го откара встрани, в къщата на гетеца Овид-Едом.
2 Царе 6:12
И съобщиха на цар Давид и казаха: ГОСПОД е благословил дома на Овид-Едом и всичко негово заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с веселие Божия ковчег от къщата на Овид-Едом в Давидовия град.
Псалми 122:5
Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом.