2 Царе 5:6-10
10
Така Давид ставаше все по-велик и по-велик и ГОСПОД, Бог на Войнствата, беше с него.
9
Така Давид се засели в крепостта и я нарече Давидовият град. И Давид застрои всичко наоколо от Мило и навътре.
8
И Давид каза в онзи ден: Който се изкачи през водопровода и избие евусците, и с куците и слепите, които са омразни на душата на Давид, той ще бъде военачалник. Защото те казват: Слепият и куцият няма да влезе в дома.
7
Но Давид превзе крепостта Сион, която е Давидовия град.
6
А царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусцейите, жителите на земята. А те говориха на Давид и казаха: Няма да влезеш тук, а куците и слепите ще те отблъснат! — с което искаха да кажат: Давид не може да влезе тук.
1 Летописи 11:5
И жителите на Евус казаха на Давид: Няма да влезеш тук! Но Давид превзе крепостта Сион, която е Давидовият град.
Исус Навиев 15:63
Но синовете на Юда не можаха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим, и евусейците живеят в Ерусалим със синовете на Юда и до днес.
Исус Навиев 18:28
и Сила, и Елеф, и Евус, който е Ерусалим, Гават, Кириат — четиринадесет града със селата им. Това беше наследството на синовете на Вениамин според родовете им.
Съдии 1:21
Но синовете на Вениамин не изгониха евусейците, които живееха в Ерусалим, и евусейците живеят в Ерусалим заедно със синовете на Вениамин и до днес.
Съдии 19:10-12
12
Но господарят му му каза: Няма да влезем в град на чужденци, които не са от израилевите синове, а ще продължим до Гавая.
11
И когато бяха близо до Евус и денят беше почти преминал, слугата каза на господаря си: Ела, моля те, и нека влезем в този евусейски град и да пренощуваме в него.
10
Но човекът не пожела да пренощува; и стана и тръгна, и дойде срещу Евус, който е Ерусалим. А с него имаше две оседлани магарета и наложницата му беше с него.
Битие 10:16
и евусейците, и аморейците, и гергесейците,
Битие 15:21
аморейците, ханаанците, гергесейците и евусейците.
Изход 3:17
и казах: Ще ви изведа от египетското страдание и ще ви заведа в земята на ханаанците, на хетейците, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на евусейците, в земя, където текат мляко и мед.