2 Царе 23:36
Игал, синът на Натан от Сова, гадецът Ваний,