2 Царе 23:33
арарецът Сама, Ахиам, синът на арареца Сарар,
2 Царе 23:34
Елифелет, синът на Аасве, синът на маахатеца, Елиам, синът на гилонеца Ахитофел,