2 Царе 23:32
саалвонецът Елиава, синовете на Ясон, Йонатан,
2 Царе 23:33
арарецът Сама, Ахиам, синът на арареца Сарар,