2 Царе 23:30
пиратонецът Ваная, Идай от потоците на Гаас,
2 Царе 23:31
аравецът Ави-Алвон, вауримецът Азмавет,