1 Летописи 27:11
Осмият, за осмия месец, беше хусатецът Сивехай, от заровците; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
2 Царе 23:27
анатотецът Авиезер, кусатецът Мевунай,
2 Царе 23:28
ахоаецът Салмон, нетофатецът Маарай,