1 Летописи 27:9
Шестият, за шестия месец, беше текоецът Ирас, синът на Екис; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
1 Летописи 27:12
Деветият, за деветия месец, беше анатотецът Авиезер, от вениаминцитЕ; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
2 Царе 23:27
анатотецът Авиезер, кусатецът Мевунай,