1 Летописи 27:8
Петият, за петия месец, беше началникът Самот, езраецът; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
2 Царе 25:25
2 Царе 23:26
фалетецът Хелис, Ирас, синът на текоеца Екис,