1 Летописи 27:7
Четвъртият, за четвъртия месец, беше Асаил, братът на Йоав, а след него — синът му Зевадия; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
2 Царе 2:18-23
23
Но той отказа да се отклони. Тогава Авенир го удари в корема със задния край на копието, така че копието му излезе отзад. И той падна там и умря на място. И всеки, който идваше до мястото, където Асаил падна и умря, се спираше.
22
И Авенир пак каза на Асаил: Отклони се от преследването ми! Защо да те ударя на земята? Как ще погледна после брат ти Йоав в лицето?
21
Тогава Авенир му каза: Отклони се надясно или наляво и хвани един от младежите, и си вземи оръжието му. Но Асаил не поиска да се отклони от преследването му.
20
А Авенир погледна назад и каза: Ти ли си, Асаиле? А той отговори: Аз.
19
И Асаил подгони Авенир и не се отклоняваше нито надясно, нито наляво от преследването на Авенир.
18
И там бяха тримата сина на Саруя: Йоав и Ависей, и Асаил; а Асаил беше лек в краката си като полска газела.
2 Царе 3:30
Така Йоав и брат му Ависей убиха Авенир, защото беше убил брат им Асаил в битката при Гаваон.
2 Царе 23:24
Асаил, братът на Йоав, беше между тридесетте, и Елханан, синът на Додо от Витлеем,
2 Царе 21:19
И отново настана бой с филистимците в Гов. Тогава Елханан, синът на витлеемеца Яаре-Орегим уби гетеца Голиат, а дръжката на копието му беше като кросно на тъкач.