1 Летописи 27:5
Третият военачалник, за третия месец, беше Ваная, синът на свещеника Йодая; той беше глава; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
1 Летописи 27:6
Този е Ваная, който беше силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше синът му Амизавад.
2 Царе 8:18
и Ваная, синът на Йодая, беше над херетците и фелетците; и синовете на Давид бяха велможи.
2 Царе 20:23
И Йоав беше над цялата израилева войска, а Ваная, синът на Йодая, беше над херетците и над фелетците,
2 Царе 23:20-23
23
Той беше почитан повече от тридесетте, но не достигна трима. И Давид го постави в близкото си обкръжение.
22
Тези неща извърши Ваная, синът на Йодая, и беше именит между тримата силни мъже.
21
Той уби и един египтянин, внушителен мъж. Египтянинът имаше копие в ръката си, но той слезе при него с тояга, изтръгна копието от ръката на египтянина и го уби със собственото му копие.
20
И Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.
3 Царе 1:8
Но свещеник Садок, Ваная, синът на Йодая, пророк Натан, Семей, Рей и силните мъже, които имаше Давид, не бяха с Адония.
3 Царе 1:38
И свещеник Садок, пророк Натан и Ваная, синът на Йодая, херетците и фелетците слязоха и качиха Соломон на мулето на цар Давид и го доведоха в Гион.
3 Царе 2:30
И Ваная дойде в ГОСПОДНИЯ шатър и му каза: Така казва царят: Излез! Но той каза: Не, тук ще умра! И Ваная отнесе отговора на царя и каза: Така каза Йоав и така ми отговори.
3 Царе 2:34
Тогава Ваная, синът на Йодая, се изкачи и го съсече, и го уби; и той беше погребан в дома си в пустинята.
3 Царе 2:35
И царят постави Ваная, сина на Йодая, на неговото място над войската, а на мястото на Авиатар царят постави свещеник Садок.
Исус Навиев 15:21
А най-крайните градове на племето на синовете на Юда към границата на Едом на юг бяха: Кавсеил и Едар, и Ягур,
1 Летописи 12:8
И от гадците се отделиха и дойдоха при Давид в непристъпното място в пустинята силни и храбри мъже, мъже, обучени за война и за бой, въоръжени с щит и копие, чиито лица бяха като лица на лъвове, и които бяха бързи като сърните по хълмовете.
2 Царе 1:23
Саул и Йонатан, възлюбени и приятни в живота си, не се разделиха и в смъртта си. Те бяха по-бързи от орли, бяха по-силни от лъвове.
Съдии 14:5
И Самсон слезе в Тамна с баща си и майка си и когато дойдоха до тамнатските лозя, ето, едно лъвче ревеше срещу него.
Съдии 14:6
Тогава дойде върху него ГОСПОДНИЯТ Дух и той го разкъса, както се разкъсва яре, макар да нямаше нищо в ръката си. Но не каза на баща си и на майка си какво беше направил.
1 Царе 17:34-36
36
Слугата ти е убивал и лъв, и мечка; и този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог.
35
аз тръгвах след него и го убивах, и изтръгвах агнето от устата му; а когато се вдигаше срещу мен, го хващах за брадата, удрях го и го убивах.
34
А Давид каза на Саул: Слугата ти пасеше овцете на баща си и когато дойдеше лъв или мечка и отнесеше агне от стадото,