Матей 13:8
А други паднаха на добра земя; и дадоха плод – кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.
1 Коринтяни 15:41
един е блясъкът на слънцето, друг — блясъкът на луната и друг — блясъкът на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък.