1 Летописи 2:16
А техни сестри бяха Саруя и Авигея. И синовете на Саруя бяха Ависей, Йоав и Асаил, трима.
1 Царе 26:6
Тогава Давид проговори и каза на хетееца Ахимелех и на Ависей, сина на Саруя, брата на Йоав: Кой ще слезе с мен при Саул в стана? И Ависей каза: Аз ще сляза с теб.
2 Царе 2:18
И там бяха тримата сина на Саруя: Йоав и Ависей, и Асаил; а Асаил беше лек в краката си като полска газела.
2 Царе 3:30
Така Йоав и брат му Ависей убиха Авенир, защото беше убил брат им Асаил в битката при Гаваон.
2 Царе 18:2
И Давид изпрати народа — една трета под ръката на Йоав, една трета под ръката на Ависей, сина на Саруя, брата на Йоав, и една трета под ръката на гетеца Итай. И царят каза на народа: И аз непременно ще изляза с вас!
2 Царе 20:6
Тогава Давид каза на Ависей: Сега Савей, синът на Вихрий, ще ни стори повече зло от Авесалом. Вземи слугите на господаря си и го преследвай, да не би да си намери укрепени градове и да се избави от очите ни.
2 Царе 21:17
Но Ависей, синът на Саруя, му дойде на помощ и удари филистимеца, и го уби. Тогава мъжете на Давид му се заклеха и казаха: Ти няма повече да излизаш с нас на бой, за да не угасиш светилото на Израил!
2 Царе 23:18
И Ависей, братът на Йоав, син на Саруя, беше главният от тримата. Той вдигна копието си срещу триста души и ги уби, и беше именит между тримата.
2 Царе 23:19-39
39
хетеецът Урия; всичко тридесет и седем.
38
етерецът Ирас, етерецът Гарив,
37
амонецът Силек, виротецът Нахарай, оръженосецът на Йоав, сина на Саруя,
36
Игал, синът на Натан от Сова, гадецът Ваний,
35
кармилецът Есрай, аравецът Фаарай,
34
Елифелет, синът на Аасве, синът на маахатеца, Елиам, синът на гилонеца Ахитофел,
33
арарецът Сама, Ахиам, синът на арареца Сарар,
32
саалвонецът Елиава, синовете на Ясон, Йонатан,
31
аравецът Ави-Алвон, вауримецът Азмавет,
30
пиратонецът Ваная, Идай от потоците на Гаас,
29
Хелев, синът на нетофатеца Ваана, Итай, синът на Ривай от Гавая на вениаминовите синове,
28
ахоаецът Салмон, нетофатецът Маарай,
27
анатотецът Авиезер, кусатецът Мевунай,
26
фалетецът Хелис, Ирас, синът на текоеца Екис,
25
ародецът Сама, ародецът Елика,
24
Асаил, братът на Йоав, беше между тридесетте, и Елханан, синът на Додо от Витлеем,
23
Той беше почитан повече от тридесетте, но не достигна трима. И Давид го постави в близкото си обкръжение.
22
Тези неща извърши Ваная, синът на Йодая, и беше именит между тримата силни мъже.
21
Той уби и един египтянин, внушителен мъж. Египтянинът имаше копие в ръката си, но той слезе при него с тояга, изтръгна копието от ръката на египтянина и го уби със собственото му копие.
20
И Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.
19
Не беше ли той най-почитаният от тримата? Затова им стана началник; но не достигна трима.