1 Летописи 12:23-40
40
Освен това и онези, които бяха близо до тях, до Исахар, Завулон и Нефталим им носеха храна с магарета, с камили, с мулета и с говеда — тестени храни, калъпи сушени смокини и сушено грозде, вино, маслинено масло, говеда и дребен добитък в голямо количество; защото беше веселие в Израил.
39
И бяха там при Давид три дни и ядоха и пиха, защото братята им бяха приготвили за тях.
38
Всички тези военни мъже, в боен ред, дойдоха с неразделено сърце в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израил. И всички останали в Израил бяха единодушни да направят Давид цар.
36
От Асир: четиридесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой.
37
А от оттатък Йордан, от рувимците, от гадците и от половината манасиево племе: сто и двадесет хил��ди души с всякакви военни оръжия за ��ой.
35
От данците: двадесет и осем хиляди и шестстотин души, готови за бой.
34
От Нефталим: хиляда началници и с тях тридесет и седем хиляди души с щит и копие.
33
От Завулон: петдесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой с всякакви военни оръжия, да се строяват около Давид с неразделено сърце.
32
От синовете на Исахар, мъже разумни да познават времената и да знаят какво трябваше да прави Израил: началниците им бяха двеста и всичките им братя действаха по тяхна заповед.
31
От половината манасиево племе: осемнадесет хиляди души, които бяха определени по име да дойдат да направят Давид цар.
30
От синовете на Ефрем: двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри мъже, именити мъже от бащиния си дом.
29
От синовете на Вениамин, братята на Саул: три хиляди души. Но дотогава по-голямата част от тях подържаха Сауловия дом.
28
и Садок, силен и храбър младеж, и от бащиния му дом бяха двадесет и двама началници.
27
а Йодая беше първенец на аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,
26
От синовете на Леви: четири хиляди и шестстотин души;
25
От синовете на Симеон, силни и храбри мъже, готови за бой: седем хиляди и сто души.
24
От синовете на Юда, щитоносци и копиеносци: шест хиляди и осемстотин души, въоръжени за бой.
23
И ето броят на началниците на въоръжените за бой, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да обърнат към него царството на Саул според ГОСПОДНАТА заповед:
2 Царе 5:1-16
16
и Елисама, и Елиада, и Елифалет.
15
и Евар, и Елисуа, и Нефег, и Яфия,
14
И ето имената на тези, които му се родиха в Ерусалим: Самуа и Совав, и Натан, и Соломон,
13
И Давид си взе още наложници и жени от Ерусалим, след като дойде от Хеврон; и още синове и дъщери се родиха на Давид.
12
И Давид позна, че ГОСПОД го беше утвърдил за цар над Израил и че беше възвисил царството му заради народа Си Израил.
11
И Хирам, царят на Тир, изпрати до Давид пратеници и кедрови дървета, и дърводелци, и зидари; и те построиха за Давид къща.
10
Така Давид ставаше все по-велик и по-велик и ГОСПОД, Бог на Войнствата, беше с него.
9
Така Давид се засели в крепостта и я нарече Давидовият град. И Давид застрои всичко наоколо от Мило и навътре.
8
И Давид каза в онзи ден: Който се изкачи през водопровода и избие евусците, и с куците и слепите, които са омразни на душата на Давид, той ще бъде военачалник. Защото те казват: Слепият и куцият няма да влезе в дома.
7
Но Давид превзе крепостта Сион, която е Давидовия град.
6
А царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусцейите, жителите на земята. А те говориха на Давид и казаха: Няма да влезеш тук, а куците и слепите ще те отблъснат! — с което искаха да кажат: Давид не може да влезе тук.
5
В Хеврон царува седем години и шест месеца над Юда, а в Ерусалим царува тридесет и три години над целия Израил и Юда.
4
Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години.
3
Така всичките израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар Давид направи с тях завет пред ГОСПОДА в Хеврон. И те помазаха Давид за цар над Израил.
2
Още преди, когато Саул беше цар над нас, ти беше този, който извеждаше и въвеждаше Израил. И на теб каза ГОСПОД: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш княз над Израил.
1
И всичките израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и говориха и казаха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът.
Числа 13:22
После се изкачиха на южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Ахиман, Сесай и Талмай, синовете на Енак. А Хеврон беше построен седем години преди египетския Цоан.
2 Царе 2:1
После Давид се допита до ГОСПОДА и каза: Да се изкача ли в някой от юдовите градове? И ГОСПОД му каза: Изкачи се. А Давид каза: Къде да се изкача? И Той му каза: в Хеврон.
2 Царе 15:10
А Авесалом изпрати съгледвачи по всичките израилеви племена да кажат: Щом чуете звука на тръбата, да кажете: Авесалом се възцари в Хеврон!
3 Царе 2:11
А времето, през което Давид царува над Израил, беше четиридесет години — седем години царува в Хеврон и тридесет и три години царува в Ерусалим.
Битие 29:14
И Лаван му каза: Наистина ти си моя кост и моя плът. И Яков живя при него един месец.
Второзаконие 17:15
тогава непременно да си поставиш за цар над себе си онзи, когото ГОСПОД, твоят Бог, избере; отсред братята си да си поставиш цар над себе си; да не поставяш над себе си чужденец, който не ти е брат.
Съдии 9:2
Говорете, моля ви, на всеослушание пред всичките сихемски мъже: Кое е по-добре за вас — да владеят над вас седемдесет мъже, всичките синове на Ероваал, или да владее над вас един мъж? Спомнете си също, че аз съм ваша кост и ваша плът.
2 Царе 19:12
Вие сте мои братя, вие сте моя кост и моя плът. Защо тогава сте последни да върнете царя?
2 Царе 19:13
И кажете на Амаса: Ти не си ли моя кост и моя плът? Така да ми направи Бог и така да прибави, ако не бъдеш военачалник пред мен вместо Йоав през всички дни!
Ефесяни 5:30
Защото ние сме части на Неговото тяло, (от Неговата плът и от Неговите кости).