2 Царе 23:17
И каза: Далеч от мен, ГОСПОДИ, да сторя това! Да пия ли кръвта на мъжете, които отидоха с опасност за живота си? И не пожела да я пие. Това извършиха тримата силни мъже.
3 Царе 21:3
Но Навутей каза на Ахав: Да не ми даде ГОСПОД да ти дам наследството на бащите си!
Римляни 6:1
Тогава какво да кажем? Да останем ли в греха, за да се умножи благодатта?
Римляни 6:2
Да не бъде! Как ние, които сме умрели за греха, ще живеем вече в него?
Левит 17:10
И всеки от израилевия дом или от пришълците, които пребивават между тях, който яде каквато и да е кръв — против онзи човек, който яде кръвта, ще насоча лицето Си и ще го изтребя изсред народа му.
Йов 31:31
ако хората от шатрата ми не са казали: Кой ще намери някой, който да не е бил заситен от месото му? —
Псалми 72:14
Ще изкупи душата им от гнет и насилие и кръвта им ще бъде скъпоценна в очите му.
Марк 14:24
И им каза: Това е Моята кръв на (новия) завет, която се пролива за мнозина.
Йоан 6:55
Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.
Римляни 16:4
които за моя живот си подложиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците.
Съдии 5:18
Завулон беше народ, който изложи живота си на смърт, също и Нефталим, по височините на полето.
Съдии 9:17
защото баща ми воюва за вас и изложи на опасност живота си, и ви избави от ръката на Мадиам,
1 Царе 19:5
Той изложи живота си на опасност и уби филистимеца и ГОСПОД извърши голямо избавление за целия Израил, и ти видя и се зарадва. Защо тогава искаш да съгрешиш против невинна кръв, като убиеш Давид без причина?
1 Коринтяни 15:30
Защо и ние се излагаме на опасност всеки час?