Числа 11:4
И разноплеменното множество, което беше между тях, стръвно пожела месо; и израилевите синове също плакаха отново и казаха: Кой ще ни даде месо да ядем?
Числа 11:5
Ние помним рибата, която ядяхме даром в Египет, краставиците и дините, и праза, и лука, и чесъна;
2 Царе 23:15
И Давид пожела и каза: Кой ще ми даде да пийна вода от витлеемския кладенец, който е при портата!
2 Царе 23:16
Тогава тримата силни мъже направиха пробив във филистимския стан и наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, взеха и я донесоха на Давид. Но той не пожела да я изпие, а я изля на ГОСПОДА.
Псалми 143:6
Простирам ръцете си към Теб, душата ми жадува за Теб като изнурена земя. (Села.)
Псалми 42:1
(По слав. 41) За първия певец. Маскил на Кореевите синове. Както еленът желае водните потоци, така душата ми желае Теб, Боже!
Псалми 42:2
Душата ми жадува за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?
Псалми 63:1
(По слав. 62) Псалм на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една суха, изнурена и безводна земя.
Исая 12:3
И с веселие ще гребете вода от изворите на спасението.
Йоан 4:10
Иисус в отговор й каза: Ако знаеше Божия дар и кой е Онзи, който ти казва: Дай Ми да пия; ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода.
Йоан 4:14
а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; а водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.