2 Царе 23:13-39
39
хетеецът Урия; всичко тридесет и седем.
38
етерецът Ирас, етерецът Гарив,
37
амонецът Силек, виротецът Нахарай, оръженосецът на Йоав, сина на Саруя,
36
Игал, синът на Натан от Сова, гадецът Ваний,
35
кармилецът Есрай, аравецът Фаарай,
34
Елифелет, синът на Аасве, синът на маахатеца, Елиам, синът на гилонеца Ахитофел,
33
арарецът Сама, Ахиам, синът на арареца Сарар,
32
саалвонецът Елиава, синовете на Ясон, Йонатан,
31
аравецът Ави-Алвон, вауримецът Азмавет,
30
пиратонецът Ваная, Идай от потоците на Гаас,
29
Хелев, синът на нетофатеца Ваана, Итай, синът на Ривай от Гавая на вениаминовите синове,
28
ахоаецът Салмон, нетофатецът Маарай,
27
анатотецът Авиезер, кусатецът Мевунай,
26
фалетецът Хелис, Ирас, синът на текоеца Екис,
25
ародецът Сама, ародецът Елика,
24
Асаил, братът на Йоав, беше между тридесетте, и Елханан, синът на Додо от Витлеем,
23
Той беше почитан повече от тридесетте, но не достигна трима. И Давид го постави в близкото си обкръжение.
22
Тези неща извърши Ваная, синът на Йодая, и беше именит между тримата силни мъже.
21
Той уби и един египтянин, внушителен мъж. Египтянинът имаше копие в ръката си, но той слезе при него с тояга, изтръгна копието от ръката на египтянина и го уби със собственото му копие.
20
И Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.
19
Не беше ли той най-почитаният от тримата? Затова им стана началник; но не достигна трима.
18
И Ависей, братът на Йоав, син на Саруя, беше главният от тримата. Той вдигна копието си срещу триста души и ги уби, и беше именит между тримата.
17
И каза: Далеч от мен, ГОСПОДИ, да сторя това! Да пия ли кръвта на мъжете, които отидоха с опасност за живота си? И не пожела да я пие. Това извършиха тримата силни мъже.
16
Тогава тримата силни мъже направиха пробив във филистимския стан и наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, взеха и я донесоха на Давид. Но той не пожела да я изпие, а я изля на ГОСПОДА.
15
И Давид пожела и каза: Кой ще ми даде да пийна вода от витлеемския кладенец, който е при портата!
14
Тогава Давид беше в крепостта, а гарнизонът на филистимците беше тогава във Витлеем.
13
И трима от тридесетте началници слязоха и дойдоха при Давид при пещерата Одолам по време на жетвата. А един филистимски полк се беше разположил на стан в долината Рафаим.
Исус Навиев 12:15
царят на Ливна — един, царят на Одолам — един,
1 Царе 22:1
И Давид излезе оттам и избяга в пещерата Одолам. И когато братята му и целият му бащин дом чуха, слязоха там при него.
Михей 1:15
Още ще ти доведа един, който ще те притежава, жителко на Мариса. До Одолам ще дойде славата на Израил.
1 Летописи 14:9
И филистимците дойдоха и се разпростряха в долината Рафаим.
2 Царе 5:18
И филистимците дойдоха и се разпростряха в долината Рафаим.
2 Царе 5:22
А филистимците пак излязоха и се разпростряха в долината Рафаим.
Исая 17:5
И ще бъде както когато жетварят събира житото и пожъне с ръката си класовете. И ще бъде както когато събира някой класове в долината Рафаим.
Исус Навиев 15:8
и границата се изкачваше през долината на Еномовия син до южния склон на Евус, който е Ерусалим; и границата се изкачваше на върха на планината, която е пред долината на Еном на запад, на края на долината Рафаим на север;