1 Царе 14:23
Така ГОСПОД избави Израил в онзи ден; и битката се разпростря до Ветавен.
1 Царе 19:5
Той изложи живота си на опасност и уби филистимеца и ГОСПОД извърши голямо избавление за целия Израил, и ти видя и се зарадва. Защо тогава искаш да съгрешиш против невинна кръв, като убиеш Давид без причина?
2 Царе 23:10
той стана и избиваше филистимците, докато ръката му се изтощи и ръката му залепна за меча. И ГОСПОД извърши голямо избавление в онзи ден. А народът се върна след него само за да ограби убитите.
4 Царе 5:1
А Нееман, военачалникът на арамейския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан, понеже чрез него ГОСПОД беше дал избавление на Арам. Той беше силен и храбър човек, но беше прокажен.
Псалми 18:50
Ти правиш велики спасенията на царя Си и оказваш милост на помазаника Си, на Давид и на потомството му до века.
Псалми 144:10
на Теб, който даваш спасение на царе, който избавяш слугата Си Давид от гибелния меч.
Притчи 21:31
Конят се приготвя за деня на битката, но победата е от ГОСПОДА.