Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 28:12
И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.
Битие 28:13
И ГОСПОД стоеше над нея и каза: Аз съм ГОСПОД, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти.
Битие 32:7
А Яков се уплаши много и се смути, и раздели хората, които бяха с него, овцете, говедата и камилите на два стана, като каза:
Битие 32:24
А Яков остана сам. И някой се бореше с него до зазоряване.
Псалми 46:1
(По слав. 45) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. По аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ във беди,
Псалми 50:15
И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.
Псалми 66:13
Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, ще Ти изпълня обещанията си,
Псалми 66:14
които устните ми произнесоха и устата ми изговориха, когато бях в беда.
Псалми 91:15
Той ще Ме призове и Аз ще му отговоря. Ще бъда с него, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя.
Псалми 103:1-5
5
който насища с блага живота ти, младостта ти се подновява като на орел.
4
който изкупва от рова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие,
3
Той е, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести,
1
(По слав. 102) Псалм на Давид. Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и всичко в мен да благославя святото Му Име.
2
Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и не забравяй всичките Му благодеяния.
Псалми 107:6
Тогава извикаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги избави от притесненията им.
Псалми 107:8
Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове,
Псалми 116:1
(По слав. 115) Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и молбите ми,
Псалми 116:2
защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го призовавам, докато съм жив.
Псалми 116:16-18
17
На Теб ще принеса жертва на благодарност и ще призова Името на ГОСПОДА.
18
Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ,
16
Моля Те, ГОСПОДИ, защото аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми!
Псалми 118:19-22
22
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.
20
Това е портата на ГОСПОДА, праведните ще влязат през нея.
21
Ще Те прославям, защото си ми отговорил и си ми станал спасение.
19
Отворете ми портите на правдата! Ще вляза през тях и ще прославя ГОСПОДА.
Исая 30:19
Защото народ ще живее в Сион, в Ерусалим. Ти няма никога вече да плачеш! Той наистина ще се смили над теб при гласа на вика ти; когато го чуе, ще ти отговори.
Битие 28:20
Тогава Яков се обрече и каза: Ако Бог бъде с мен и ме запази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,
Битие 31:3
А ГОСПОД каза на Яков: Върни се в земята на бащите си и в рода си, и Аз ще бъда с теб!
Битие 31:42
Ако не беше с мен Бог на бащите ми, Бог на Авраам, Страхът на Исаак, ти със сигурност би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и труда на ръцете ми и те изобличи нощес.
Притчи 3:6
Във всичките си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти.
Исая 43:2
Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.