Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 18:19
Защото съм го познал, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят ГОСПОДНИЯ път, като вършат правда и правосъдие, за да направи ГОСПОД да дойде на Авраам онова, което е говорил за него.
Исус Навиев 24:15
Но ако не желаете да служите на ГОСПОДА, изберете си днес на кого ще служите: дали на боговете, на които бащите ви служеха оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и домът ми ще служим на ГОСПОДА!
Псалми 101:2-7
6
Очите ми ще бъдат върху верните на земята, за да живеят с мен; който ходи в съвършен път, той ще ми служи.
7
Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; който говори лъжа, няма да устои пред очите ми.
2
Ще постъпвам разумно в път съвършен. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя вътре в дома си в чистотата на сърцето си.
3
Няма да поставя пред очите си нищо лошо; мразя престъпване на закона, това няма да се прилепи към мен.
4
Лъжливо сърце ще отстъпи от мен, няма да познавам зло.
5
Който клевети тайно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надменно сърце, него няма да търпя.
Битие 31:19
А Лаван беше отишъл да стриже овцете си и Рахил открадна домашните идоли на баща си.
Битие 31:34
А Рахил беше взела домашните идоли, беше ги сложила в седлото на камилата и седеше на тях. А Лаван претърси цялата шатра, но не ги намери.
Изход 20:3
Да нямаш други богове освен Мен!
Изход 20:4
Да не си правиш кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята;
Изход 23:13
И внимавайте във всичко, което съм ви говорил. Име на други богове да не изповядвате; да не се чува името им от устата ти.
Второзаконие 5:7
Да нямаш други богове освен Мен!
Второзаконие 6:14
Да не следвате други богове, от боговете на народите, които са около вас,
Второзаконие 7:25
Да изгаряш с огън издяланите образи на боговете им; да не пожелаеш среброто или златото, което е по тях, и да не го вземете за себе си, за да не се впримчиш в него, понеже това е мерзост за ГОСПОДА, твоя Бог.
Второзаконие 11:28
и проклятието, ако не слушате заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, а се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам, за да следвате други богове, които не сте познавали.
Второзаконие 32:16
С чужди богове Го раздразниха до ревност, с мерзости Го разгневиха.
Исус Навиев 23:7
за да не се смесите с тези народи, тези, които останаха между вас, и да не споменавате името на боговете им, и да не заклевате някого в тях, и да на им служите, и да не им се покланяте;
Исус Навиев 24:2
И Иисус каза на целия народ: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: В древността бащите ви, Тара, бащата на Авраам и бащата на Нахор, живееха оттатък реката Ефрат и служеха на други богове.
Исус Навиев 24:20
Ако оставите ГОСПОДА и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне и ще ви стори зло, и ще ви изтреби след доброто, което ви е сторил.
Исус Навиев 24:23
Затова сега махнете чуждите богове, които са сред вас, и наклонете сърцата си към ГОСПОДА, Израилевия Бог.
Съдии 10:16
И ��е отмахнаха отсред себе си чуждите богове и служиха на ГОСПОДА; и душата Му повече не можеше да търпи окаяността на Израил.
Рут 1:15
И тя каза: Ето, етърва ти се върна при народа си и при боговете си; върни се и ти след етърва си.
1 Царе 7:3
Тогава Самуил говори на целия израилев дом и каза: Ако с цялото си сърце се връщате при ГОСПОДА, махнете отсред себе си чуждите богове и астартите и насочете сърцата си към ГОСПОДА, и служете само на Него; и Той ще ви избави от ръката на филистимците.
2 Царе 7:23
И кой друг народ на земята е като Твоя народ Израил, когото Бог отиде да откупи за народ за Себе Си и да Си създаде име, и да извърши това велико нещо за Себе Си и страшни дела за земята Си, пред Своя народ, когото Ти изкупи за Себе Си от Египет, от народи и от боговете им?
4 Царе 17:29
И те си направиха всеки народ своите богове и ги поставиха в храмовете по високите места, които самаряните бяха направили, всеки народ в градовете си, в които живееха.
1 Летописи 16:26
Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.
Еремия 5:7
Как да ти простя това? Синовете ти Ме оставиха и се кълнат в онези, които не са богове. Наситих ги, а те прелюбодействаха и на тълпи отиваха в домовете на блудниците.
Еремия 16:20
Да си направи ли човек богове, а те не са богове?
Данаил 5:4
Пиеха вино и хвалеха боговете от злато, сребро, бронз, желязо, дърво и камък.
Деяния 19:26
И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, а почти в цяла Азия този Павел е убедил и обърнал голямо множество, казвайки, че не са богове тези, които са направени от ръка.
1 Коринтяни 10:7
И не бъдете идолопоклонници, като някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие, и стана да играе."
2 Коринтяни 6:15-17
15
И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?
16
И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: ?Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ.“
17
Затова, ?излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, ?и не се допирайте до нечисто“, и: ?Аз ще ви приема,
Галатяни 4:8
Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по природа не са богове;
Битие 35:22
И когато Израил живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с Вала, наложницата на баща си. И Израил научи за това. А синовете на Яков бяха дванадесет:
Битие 34:2
И Сихем, синът на евееца Емор, местния владетел, като я видя, взе я, лежа с нея и я изнасили.
Битие 34:24
Тогава всичките, които излизаха от портата на града му, послушаха Емор и сина му Сихем и всеки от мъжки пол се обряза, всичките, които излизаха от портата на града му.
Битие 34:25
А на третия ден, когато бяха в болките си, двама от синовете на Яков, Симеон и Леви, братя на Дина, взеха всеки меча си, нападнаха безпрепятствено града и избиха всички от мъжки пол.
Изход 19:10
И ГОСПОД каза още на Мойсей: Иди при народа, освети го днес и утре и нека изперат дрехите си,
Изход 19:14
И така, Мойсей слезе от планината при народа и освети народа; и те изпраха дрехите си.
Левит 15:5
И който се допре до постелката му, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.
Левит 17:16
А ако не ги изпере и не изкъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.
Числа 31:24
И на седмия ден да изперете дрехите си и ще бъдете чисти, и след това да влезете в стана.
4 Царе 5:10
И Елисей изпрати до него пратеник да каже: Иди и се изкъпи седем пъти в Йордан, и месата ти ще се възвърнат и ще се очистиш.
4 Царе 5:12
Авана и Фарфар, реките на Дамаск, не са ли по-добри от всичките води на Израил? Не мога ли да се изкъпя в тях и да се очистя? И той се обърна и си отиде яростен.
4 Царе 5:13
Тогава слугите му се приближиха и му говориха, и казаха: Татко мой, ако ти беше поръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, като ти каза: Окъпи се и ще бъдеш чист!
Йов 1:5
И когато свършваха дните на пиршеството, Йов изпращаше и ги освещаваше; и ставаше рано сутринта и принасяше всеизгаряния според броя на всички тях, защото Йов казваше: Може би синовете ми са съгрешили и са се разделили в сърцата си с Бога. Така правеше Йов винаги.
Псалми 51:2
Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми!
Псалми 51:7
Очисти ме с исоп, и ще бъда чист; измий ме, и ще бъда по-бял от сняг!
Еклесиаст 5:1
Пази стъпките си, когато отиваш към Божия дом, и по-добре да се приближиш да слушаш, отколкото да принесеш жертва на безумни, защото те не знаят, че вършат зло.
Исая 1:16
Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло!
Исая 52:11
Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам, не се допирайте до нечисто! Излезте отсред него, очистете се, вие, които носите съдовете ГОСПОДНИ!
Еремия 13:27
Прелюбодействата ти и цвиленията ти, безсрамието на блудството ти по хълмовете, на полето — видях гнусотиите ти. Горко ти, Ерусалиме! Няма ли да се очистиш? Докога още ще продължи това?
Езекил 18:31
Отхвърлете от себе си всичките си престъпления, които вършихте, и си направете ново сърце и нов дух! Защо да умрете, доме израилев?
Езекил 20:7
И им казах: Отхвърлете всеки мерзостите, които е поставил пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли! Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
Езекил 36:25
И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя.
Йоан 13:10
Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.
Йоан 13:11
Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
2 Коринтяни 7:1
И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост в страх от Бога.
Евреи 10:22
нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода;
Яков 4:8
Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи.
1 Петрово 2:1
И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,
1 Петрово 2:2
пожелавайте като новородени деца чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение,
Юда 1:23
други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня; а към други показвайте милост, със страх, като мразите даже осквернената от плътта дреха.