Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 49:4
Кипнал си като вода — няма да имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил!
Левит 18:8
Голотата на бащината си жена да не откриваш; тя е голотата на баща ти.
2 Царе 16:21
И Ахитофел каза на Авесалом: Влез при наложниците на баща си, които е оставил да пазят къщата. Тогава целият Израил ще чуе, че си станал омразен на баща си, и ръцете на всички, които са с теб, ще се укрепят.
2 Царе 16:22
И разпънаха шатра за Авесалом на покрива и Авесалом влезе при наложниците на баща си пред очите на целия Израил.
2 Царе 20:3
И Давид дойде в къщата си в Ерусалим. И царят взе десетте наложници, които беше оставил да пазят къщата, и ги постави в охранявана къща, и им осигуряваше прехраната, но не влизаше при тях. И те бяха затворени до деня на смъртта си и живееха като вдовици.
1 Летописи 5:1
Синовете на Рувим, първородния на Израил — защото той беше първородният, но понеже оскверни леглото на баща си, първородството му се даде на синовете на Йосиф, сина на Израил, и той не се записва в родословието според първородството.
1 Коринтяни 5:1
Отвсякъде се чува, че между вас има блудство, и то такова блудство, каквото и между езичниците не се споменава, а именно, че един от вас има бащината си жена.
Битие 35:18
А като предаваше душа — защото умря — Рахил го нарече Венони, а баща му го нарече Вениамин.
Битие 29:31-35
35
И пак забременя и роди син, и каза: Този път ще славословя ГОСПОДА. Затова го нарече Юда. И престана да ражда.
34
И пак забременя и роди син, и каза: Сега вече мъжът ми ще се привърже към мен, защото му родих трима сина. Затова го нарече Леви.
33
И пак забременя и роди син, и каза: Понеже чу ГОСПОД, че не съм обичана, затова ми даде и този. И го нарече Симеон.
32
И така, Лия забременя и роди син, и го нарече Рувим, защото си казваше: ГОСПОД погледна на нещастието ми, сега мъжът ми ще ме обикне.
31
А ГОСПОД, понеже видя, че Лия не беше обичана, отвори утробата й. А Рахил беше бездетна.
Битие 30:5-24
24
И го нарече Йосиф, като каза: ГОСПОД да ми прибави и друг син.
23
И тя забременя и роди син, и каза: Бог отне от мен позора.
21
И после роди дъщеря, която наименува Дина.
22
След това Бог си спомни за Рахил и Бог я послуша, и отвори утробата й.
20
И Лия каза: Бог ми даде добър дар, сега мъжът ми ще живее с мен, защото му родих шестима сина. Затова го нарече Завулон.
19
И Лия пак забременя и роди шести син на Яков.
17
И Бог послуша Лия и тя забременя и роди пети син на Яков.
18
И Лия каза: Бог ми даде наградата ми, задето дадох слугинята си на мъжа си. Затова го нарече Исахар.
16
И когато Яков дойде вечерта от полето, Лия излезе да го посрещне и каза: При мен да влезеш, защото те откупих, откупих те с мандрагоровите ябълки на сина си! И той лежа с нея онази нощ.
15
А тя й каза: Малко ли ти е, че си отнела мъжа ми, че искаш да отнемеш мандрагоровите ябълки на сина ми? Тогава Рахил й каза: Като е така, нека лежи с теб тази нощ за мандрагоровите ябълки на сина ти.
14
И през времето на пшеничената жетва Рувим излезе и намери мандрагорови ябълки на полето и ги донесе на майка си Лия. И Рахил каза на Лия: Я ми дай от мандрагоровите ябълки на сина си.
13
Тогава Лия каза: Блажена съм, защото блажена ще ме нарекат жените. Затова го нарече Асир.
12
И Зелфа, слугинята на Лия, роди втори син на Яков.
11
И Лия каза: Щастие дойде. Затова го нарече Гад.
10
И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Яков.
9
Когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зелфа и я даде на Яков за жена.
8
Тогава Рахил каза: Силни борби водих със сестра си и надвих. Затова го нарече Нефталим.
7
И Вала, слугинята на Рахил, пак забременя и роди втори син на Яков.
6
Тогава Рахил каза: Бог отсъди за мен и послуша гласа ми, и ми даде син. Затова го нарече Дан.
5
И Вала забременя и роди син на Яков.
Битие 46:8-27
27
И синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама души. Всичките от дома на Яков, които дойдоха в Египет, бяха седемдесет души.
26
Всичките души, които дойдоха с Яков в Египет, които излязоха от семенниците му, всичките бяха шестдесет и шест души, освен жените на синовете на Яков.
25
Тези са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Яков — всичките седем души.
24
И синовете на Нефталим: Ясиил и Гуний, и Есер, и Силим.
23
И синовете на Дан: Усим.
22
Тези са синовете на Рахил, които се родиха на Яков — всичките четиринадесет души.
21
И синовете на Вениамин: Вела и Вехер, и Асвил, Гира и Нееман, Ихий и Рос, Мупим и Упим, и Аред.
20
И на Йосиф се родиха в египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Потифер, жреца на Илиопол.
19
А синовете на Рахил, жената на Яков: Йосиф и Вениамин.
18
Тези са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия, и тях тя роди на Яков — шестнадесет души.
17
И синовете на Асир: Емна и Есуа, и Есуй, и Верия, и сестра им Сера. И синовете на Верия: Хевер и Малхиел.
16
И синовете на Гад: Сифон и Агий, Суний и Есвон, Ирий и Ародий, и Арилий.
15
Тези са синовете на Лия, които тя роди на Яков в Падан-Арам, и дъщеря му Дина. Те всичките, синовете му и дъщерите му, бяха тридесет и трима души.
14
И синовете на Завулон: Серед и Елон, и Ялеил.
13
И синовете на Исахар: Тола и Фуа, и Йов, и Симрон.
11
И синовете на Леви: Гирсон, Каат и Мерарий.
12
И синовете на Юда: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умряха в ханаанската земя. И синовете на Фарес бяха Ерсон и Амул.
9
И синовете на Рувим: Енох и Фалу, и Есрон, и Хармий.
10
И синовете на Симеон: Емуил и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, син на ханаанка.
8
А ето имената на синовете на Израил, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков.
Битие 49:1-28
28
Всички тези са дванадесетте израилеви племена и това е, което изговори баща им, като ги благослови — всекиго според благословението му ги благослови.
27
Вениамин е вълк грабител — заран ще пояжда лов, а вечер ще дели плячка.
26
Благословенията на баща ти превишиха благословенията на предците ми и достигнаха до вечните хълмове — те ще бъдат на главата на Йосиф и на темето на превъзходния между братята си.
25
чрез Бога на баща ти, който ще ти помага, и чрез Всесилния, който ще те благославя с небесни благословения от горе, с благословения на бездната, която лежи отдолу, с благословения на гърдите и на утробата.
24
но лъкът му запази силата си и мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на Силния Яковов — откъдето е пастирът, Израилевият камък —
23
Стрелците го огорчиха и стреляха по него, и враждуваха против него,
22
Йосиф е плодоносна фиданка, плодоносна вейка край извор, клончетата й прехвърлят стената.
21
Нефталим е пусната кошута, той говори угодни думи.
20
Хлябът от Асир ще бъде тлъстина и той ще доставя царски лакомства.
18
Твоето спасение чакам, ГОСПОДИ!
19
Тълпа разбойници ще нападат Гад, но и той ще ги отблъсне по стъпките им.
16
Дан ще съди народа си като едно от израилевите племена.
17
Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, така че ездачът му пада назад.
15
и като видя, че мястото беше добро за почивка, и че страната беше приятна, подложи плещите си за товар и стана слуга подчинен.
14
Исахар е кокалесто магаре, което се е проснало между кошарите,
13
Завулон ще обитава край морско пристанище и ще бъде пристанище на кораби, и ще граничи със Сидон.
12
Очите му ще тъмнеят от вино и зъбите му ще белеят от мляко.
11
За лозата връзва магаренцето си и за избраната лоза — малкото на магарицата си. Ще изпере дрехата си с вино, и облеклото си — с кръвта на гроздето.
10
Няма да липсва скиптър от Юда, нито жезъл на управление отсред краката му, докато дойде Сило. На него ще се покоряват народите.
9
Млад лъв е Юда; от плячка, сине мой, се вдигаш; легнал е и се е разпрострял като лъв, и като лъвица — кой ще го вдигне?
8
Юда, теб ще похвалят братята ти, ръката ти ще бъде на врата на враговете ти, синовете на баща ти ще ти се кланят.
7
Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока! Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израил.
6
В съвета им да не влезе душата ми и със събранието им да не се съедини славата ми, защото в гнева си убиха човек и в упорството си прерязаха жилите на вол.
5
Симеон и Леви, братята, оръдия на насилие са оръжията им.
4
Кипнал си като вода — няма да имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил!
3
Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя и първият плод на силата ми, превъзходен по достойнство и превъзходен по сила.
2
Съберете се и слушайте, синове Яковови, и послушайте баща си Израил.
1
Тогава Яков повика синовете си и каза: Съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в бъдещите дни.
Изход 1:1-5
4
Дан и Нефталим, Гад и Асир.
5
Всичките души, които излязоха от семенниците на Яков, бяха седемдесет души; а Йосиф беше вече в Египет.
2
Рувим, Симеон, Леви и Юда,
3
Исахар, Завулон и Вениамин,
1
И ето имената на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде с челядта си:
Изход 6:14-16
16
Ето имената на синовете на Леви според родословието им: Гирсон, Каат и Мерарий. И годините на живота на Леви станаха сто тридесет и седем години.
15
Синове на Симеон: Емуил и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, синът на ханаанката. Тези са родовете на Симеон.
14
Ето главите на бащините им домове: синове на Рувим, първородния на Израил: Енох и Фалу, Есрон и Хармий. Тези са родовете на Рувим.
Числа 1:5-15
15
от Нефталим: Ахирей, синът на Енан.
14
от Гад: Елиасаф, синът на Деуил;
12
от Дан: Ахиезер, синът на Амисадай;
13
от Асир: Фагеил, синът на Охран;
11
от Вениамин: Авидан, синът на Гедеония;
10
от синовете на Йосиф: от Ефрем: Елисама, синът на Амиуд; от Манасия: Гамалиил, синът на Федасур;
9
от Завулон: Елиав, синът на Хелон;
8
от Исахар: Натанаил, синът на Суар;
6
от Симеон: Селумиил, синът на Сурисадай;
7
от Юда: Наасон, синът на Аминадав;
5
И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувим: Елисур, синът на Седиур;
Числа 1:20-46
46
всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.
45
И така, всичките преброени от израилевите синове по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой в Израил,
44
Това са преброените, които Мойсей, Аарон и първенците на Израил, дванадесетте мъже, преброиха, всеки един за бащиния си дом.
43
преброените от нефталимовото племе бяха петдесет и три хиляди и четиристотин.
42
От синовете на Нефталим: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат в бой,
41
преброените от асировото племе бяха четиридесет и една хиляда и петстотин.
40
От синовете на Асир: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
39
преброените от дановото племе бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин.
38
От синовете на Дан: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
37
преброените от вениаминовото племе бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин.
36
От синовете на Вениамин: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
35
преброените от манасиевото племе бяха тридесет и две хиляди и двеста.
34
а от синовете на Манасия: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
33
преброените от ефремовото племе бяха четиридесет хиляди и петстотин;
32
От синовете на Йосиф: от синовете на Ефрем: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
31
преброените от завулоновото племе бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин.
30
От синовете на Завулон: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
29
преброените от исахаровото племе бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин.
28
От синовете на Исахар: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
27
преброените от юдовото племе бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин.
26
От синовете на Юда: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
25
преброените от гадовото племе бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет.
24
От синовете на Гад: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
23
преброените от симеоновото племе бяха петдесет и девет хиляди и триста.
22
От синовете на Симеон: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, преброените по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
21
преброените от рувимовото племе бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин.
20
Синовете на Рувим, първородния на Израил: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
Числа 2:3-33
33
А левитите не бяха преброени между израилевите синове, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
32
Това са преброените от израилевите синове по бащините им домове. Всички преброени в становете, по войнствата им, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.
31
Всички преброени в Дановия стан бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин. Те да се вдигат последни при знамената си.
30
и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и три хиляди и четиристотин.
29
И нефталимовото племе и първенецът на синовете на Нефталим, Ахирей, синът на Енан,
28
и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и една хиляди и петстотин.
27
До него да постави шатрите си асировото племе и първенецът на синовете на Асир, Фагеил, синът на Охран,
26
и неговото войнство, преброените от тях, шестдесет и две хиляди и седемстотин.
25
Знамето на Дановия стан да бъде на север, според войнствата им, и първенецът на синовете на Дан, Ахиезер, синът на Амисадай,
24
Всички преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според войнствата им. Те да се вдигат трети.
23
и неговото войнство, преброените от тях, тридесет и пет хиляди и четиристотин.
22
И вениаминовото племе и първенецът на синовете на Вениамин, Авидан, синът на Гедеон,
21
и неговото войнство, преброените от тях, тридесет и две хиляди и двеста.
20
До него да бъде манасиевото племе и първенецът на синовете на Манасия, Гамалиил, синът на Федасур,
19
и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет хиляди и петстотин.
18
Знамето на Ефремовия стан според войнствата им да бъде на запад и първенецът на синовете на Ефрем Елисама, синът на Амиуд,
17
После да се вдига шатърът за срещане със стана на левитите по средата на становете. Както поставят шатрите си, така да се вдигат, всеки на мястото си при знамената си.
16
Всички преброени в Рувимовия стан бяха сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет, според войнствата им. Те да се вдигат втори.
15
и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет.
14
И гадовото племе и първенецът на синовете на Гад, Елисаф, синът на Реуил,
13
и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и девет хиляди и триста.
12
До него да постави шатрите си симеоновото племе и първенецът на синовете на Симеон, Селумиил, синът на Сурисадай,
11
и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и шест хиляди и петстотин.
10
Знамето на Рувимовия стан да бъде на юг, според войнствата им, и първенецът на синовете на Рувим, Елисур, синът на Седиур,
9
Всички преброени в Юдовия стан бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин, според войнствата им. Те да се вдигат първи.
8
и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и седем хиляди и четиристотин.
7
И завулоновото племе и първенецът на синовете на Завулон, Елиав, синът на Хелон,
6
и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и четири хиляди и четиристотин.
5
До него да постави шатрите си исахаровото племе и първенецът на синовете на Исахар, Натанаил, синът на Суар,
4
и неговото войнство, преброените от тях, седемдесет и четири хиляди и шестстотин.
3
Тези, които поставят шатрите си на изток, към изгрев, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според войнствата им, и първенецът на синовете на Юда, Наасон, синът на Аминадав,
Числа 7:12-89
89
И когато Мойсей влезе в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше отгоре от умилостивилището, което беше върху ковчега на свидетелството между двата херувима; и му говореше.
88
И всичките говеда за примирителна жертва бяха двадесет и четири юнеца, освен тях и шестдесет овена, шестдесет козела, шестдесет едногодишни агнета. Това беше приносът за освещаването на олтара, след като беше помазан.
87
Всичките говеда за всеизгаряне бяха дванадесет юнеца, освен тях и дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в жертва за грях.
86
Дванадесет златни тамянника пълни с тамян; всеки тамянник беше от десет сикъла, според сикъла на светилището, всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикъла.
85
Всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикъла, а всеки леген беше от седемдесет сикъла; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикъла, според сикъла на светилището.
84
Това беше приносът за освещаването на олтара от израилевите първенци в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена, дванадесет златни тамянника.
82
един козел в жертва за грях
83
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше жертвата на Ахирей, сина на Енан.
80
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
81
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
79
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
78
На дванадесетия ден принесе първенецът на синовете на Нефталим, Ахирей, синът на Енан.
76
един козел в жертва за грях
77
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, сина на Охран.
75
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
74
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
73
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
72
На единадесетия ден принесе първенецът на синовете на Асир, Фагеил, синът на Охран.
71
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезер, сина на Амисадай.
70
един козел в жертва за грях
69
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
68
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
67
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
66
На десетия ден принесе първенецът на синовете на Дан, Ахиезер, синът на Амисадай.
64
един козел в жертва за грях
65
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидан, сина на Гедеон.
63
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
62
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
61
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
60
На деветия ден принесе първенецът на синовете на Вениамин, Авидан, синът на Гедеон.
59
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиил, сина на Федасур.
57
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
58
един козел в жертва за грях
56
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
55
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
54
На осмия ден принесе първенецът на синовете на Манасия, Гамалиил, синът на Федасур.
52
един козел в жертва за грях
53
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, сина на Амиуд.
51
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
50
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
49
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
48
На седмия ден принесе първенецът на синовете на Ефрем, Елисама, синът на Амиуд.
47
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасаф, сина на Деуил.
46
един козел в жертва за грях
45
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
44
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
43
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
42
На шестия ден принесе първенецът на синовете на Гад, Елиасаф, синът на Деуил.
41
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиил, сина на Сурисадай.
39
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
40
един козел в жертва за грях
38
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
37
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
36
На петия ден принесе първенецът на синовете на Симеон, Селумиил, синът на Сурисадай.
34
един козел в жертва за грях
35
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисур, сина на Седиур.
33
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
32
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
31
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
30
На четвъртия ден принесе първенецът на синовете на Рувим, Елисур, синът на Седиур.
29
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиав, сина на Хелон.
28
един козел в жертва за грях
27
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
26
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
25
Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
24
На третия ден принесе първенецът на синовете на Завулон, Елиав, синът на Хелон.
23
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, сина на Суар.
22
един козел в жертва за грях
21
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
20
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
19
Принесе приноса си: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос,
18
На втория ден принесе Натанаил, синът на Суар, първенецът на Исахар.
17
и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, сина на Аминадав.
16
един козел в жертва за грях
15
един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне,
14
един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян,
13
И приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло, за хлебен принос,
12
И този, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, синът на Аминадав, от юдовото племе.
Числа 26:5-51
51
Това са преброените от израилевите синове: шестстотин и една хиляди седемстотин и тридесет.
50
Това са семействата на Нефталим по родовете им; преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин.
49
от Есер: родът на есеровците, от Силим: родът на силимовците.
48
Синовете на Нефталим по родовете им: от Ясиил: родът на ясииловците, от Гуний: родът на гуниевците,
47
Това са родовете на синовете на Асир; преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин.
46
А името на дъщерята на Асир беше Сара.
45
От синовете на Верия: от Хевер: родът на хеверовците, от Малхиил: родът на малхииловците.
44
Синовете на Асир по родовете им бяха: от Емна: родът на Емна, от Есуи: родът на есуиевците, от Верия: родът на вериевците.
43
Преброените от всички родове на суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин.
42
Това са синовете на Дан по родовете им: от Суам: родът на суамовците. Това са семействата на Дан по родовете им.
41
Това са синовете на Вениамин по родовете им; преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин.
39
от Суфам: родът на суфамовците, от Уфам: родът на уфамовците.
40
А синовете на Вела бяха Аред и Нееман; от Аред: родът на аредовците, от Нееман: родът на неемановците.
38
Синовете на Вениамин по родовете им: от Вела: родът на веловците, от Асвил: родът на асвиловците, от Ахирам: родът на ахирамовците,
37
Това са родовете на синовете на Ефрем; преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин. Това са синовете на Йосиф по родовете им.
36
И това са синовете на Сутал: от Еран: родът на ерановците.
35
Това са синовете на Ефрем по родовете им: от Сутал: родът на суталовците, от Вехер: родът на вехеровците, от Тахан: родът на тахановците.
34
Това са родовете на Манасия; преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин.
32
от Семида: родът на семидовците и от Ефер: родът на еферовците.
33
А Салпаад, синът на Ефер, нямаше синове, а само дъщери. А имената на дъщерте на Салпаад бяха: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.
31
от Асриил: родът на асрииловците, от Сихем: родът на сихемовците,
30
Това са синовете на Галаад: от Ахиезер: родът на ахиезеровците, от Хелек: родът на хелековците,
29
Синовете на Манасия: от Махир: родът на махировците. И Махир роди Галаад, а от Галаад: родът на галаадците.
28
Синовете на Йосиф по родовете им: Манасия и Ефрем.
27
Това са родовете на завулонците; преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин.
25
Това са родовете на Исахар; преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста.
26
Синовете на Завулон по родовете им: от Серед: родовете на середовците, от Елон: родът на елоновците, от Ялеил: родът на ялеиловците.
24
от Ясув: родът на ясувовците, от Симрон: родът на симроновците.
23
Синовете на Исахар по родовете им: от Тола: родът на толаевците, от Фуа: родът на фуаевците,
22
Това са Юдовите родове; преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин.
21
А синовете на Фарес бяха: от Есрон: родът на есроновците, от Амул: родът на амуловците.
20
А синовете на Юда по родовете им бяха: от Шела: родът на шелаевците, от Фарес: родът на фаресовците, от Зара: родът на заровците.
19
Синовете на Юда: Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в ханаанската земя.
18
Това са родовете на гадците; преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин.
17
от Арод: родът на ародовците, от Арилий: родът на арилиевците.
16
от Азений: родът на азениевците, от Ирий: родът на ириевците,
15
Синовете на Гад по родовете им: от Сафон: родът на сафоновците, от Агий: родът на агиевците, от Суний: родът на суниевците,
13
от Зара: родът на заровците, от Саул: родът на сауловците.
14
Това са родовете на симеоновците: двадесет и две хиляди и двеста.
11
Но синовете на Корей не умряха.
12
Синовете на Симеон по родовете им: от Намуил: родът на намуиловците, от Ямин: родът на яминовците, от Яхин: родът на яхиновците,
10
и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корей, когато обществото му измря, когато огънят пояде двеста и петдесет души и те станаха за знамение.
9
и синовете на Елиав: Намуил, Датан и Авирон. Това са онези Датан и Авирон, призованите от обществото, които се надигнаха против Мойсей и против Аарон в обществото на Корей, когато се надигнаха против ГОСПОДА,
8
И синовете на Фалу: Елиав;
7
Това са родовете на рувимците, а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет.
6
от Есрон: родът на есроновците, от Хармий: родът на хармиевците.
5
Рувим, първородният на Израил. Синовете на Рувим: от Енох: родът на еноховците, от Фалу: родът на фалуевците,
Числа 26:57-62
62
А преброените от тях, всичките от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и три хиляди; защото те не бяха преброени между израилевите синове, понеже на тях не се даде наследство между израилевите синове.
61
А Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред ГОСПОДА.
60
И на Аарон се родиха Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.
59
Името на жената на Амрам беше Йохаведа, дъщеря на Леви, която се роди на Леви в Египет; и тя роди на Амрам Аарон и Мойсей и сестра им Мариам.
58
Това са родовете на Леви: родът на ливниевците, родът на хевроновците, родът на маалиевците, родът на мусиевците, родът на кореевците. А Каат роди Амрам.
57
А ето преброените от синовете на Леви по родовете им: от Гирсон: родът на гирсоновците, от Каат: родът на каатците, от Мерарий: родът на мерариевците.
Числа 34:14-28
28
и от племето на синовете на Нефталим: първенецът Федаил, синът на Амиуд.
27
от племето на синовете на Асир: първенецът Ахиуд, синът на Шеломий;
26
от племето на синовете на исахарците: първенецът Фалтиил, синът на Азан;
25
от племето на синовете на Завулон: първенецът Елисафан, синът на Фарнах;
24
и от племето на синовете на Ефрем: първенецът Камуил, синът на Сафтан;
23
от синовете на Йосиф: от племето на синовете на Манасия: първенецът Аниил, синът на Ефод;
22
от племето на синовете на Дан: първенецът Вуний, синът на Йоглий;
21
от вениаминовото племе: Елидад, синът на Хислон;
20
от племето на синовете на Симеон: Самуил, синът на Амиуд;
19
Ето имената на мъжете: от юдовото племе: Халев, синът на Ефоний;
18
И да вземете по един първенец от всяко племе, за да разделят земята за наследство.
16
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
17
Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята за наследство: свещеникът Елеазар и Иисус, синът на Навий.
15
Двете племена и половината племе получиха наследството си отсам Йордан, срещу Ерихон, на изток.
14
Защото племето на синовете на рувимците според бащините си домове и племето на синовете на гадците според бащините си домове, както и половината от манасиевото племе получиха наследството си.
Второзаконие 33:1-29
29
Блажен си ти, Израилю; кой е като теб, народ спасен от ГОСПОДА, който е щитът на помощта ти и мечът на величието ти! Враговете ти ще ти се покорят лицемерно и ти ще тъпчеш високите им места.
28
Тогава Израил ще живее в безопасност, изворът на Яков — отделен, в земя на жито и ново вино, и от небесата му ще таи роса.
27
Вечният Бог е твое прибежище и подпора са ти вечните ръце; и Той ще изгони врага от пред теб и ще каже: Изтреби!
26
Няма друг като Йесуруновия Бог, който се носи по небесата и ти идва на помощ и на облаците във великолепието Си.
25
Желязо и бронз да бъдат резетата ти и силата ти — като дните ти!
24
А за Асир каза: Благословен със синове да е Асир, да бъде благоугоден на братята си и да потопи крака си в масло!
22
А за Дан каза: Дан е млад лъв, ще скочи от Васан.
23
А за Нефталим каза: Нефталиме, наситен с благоразположение и пълен с благословението на ГОСПОДА, завладей запада и юга!
21
Той си осигури първия дял, защото там бе запазена частта на законодателя. Той дойде начело на народа, извърши правосъдието на ГОСПОДА и Неговите присъди с Израил.
20
А за Гад каза: Благословен онзи, който разширява Гад! Той лежи като лъв и разкъсва и ръка и глава.
19
Ще свикат народите на планината; там ще принасят жертви на правда, защото ще сучат изобилието на моретата и скритите съкровища на пясъка.
18
А за Завулон каза: Весели се, Завулоне, в излизането си и ти, Исахаре, в шатрите си!
17
Славата му е като на първородния му юнец и роговете му — като роговете на дивото говедо; с тях той ще избоде народите, всички заедно, до краищата на земята. Тези са Ефремовите десетки хиляди, тези са Манасиевите хиляди.
16
и със скъпоценните дарове на земята и пълнотата й, и с благоразположението на Онзи, който се яви в къпината. Това нека дойде на главата на Йосиф и на темето на отделения от братята му!
15
и с превъзходните дарове на древните планини, и със скъпоценните дарове на вечните хълмове,
14
и със скъпоценните плодове на слънцето, и със скъпоценните произведения на месеците,
13
А за Йосиф каза: Благословена от ГОСПОДА да бъде земята му със скъпоценните дарове на небето, с росата и с даровете от лежащата долу бездна,
12
За Вениамин каза: Възлюбеният на ГОСПОДА! Ще живее в безопасност при Него; Той ще го закриля всеки ден и ще живее между рамената Му.
11
Благослови, ГОСПОДИ, богатството му и благоволи в делото на ръцете му; смажи слабините на онези, които въстават против него, и на онези, които го мразят, за да не станат повече!
10
Те ще учат Яков на Твоите правила и Израил на Твоя закон. Ще сложат тамян пред Теб и цели всеизгаряния на олтара Ти.
9
който каза за баща си и за майка си: Не съм ги видял. — и не призна братята си и не знаеше синовете си; защото съблюдаваха словото Ти и опазиха Твоя завет.
8
А за Леви каза: Тумимът Ти и Уримът Ти да бъдат със светия ти човек, когото си изпитал в Маса, и с когото си се карал при водите на Мерива;
7
А това каза за Юда: Чуй, ГОСПОДИ, гласа на Юда и доведи го при народа му. Ръцете му да бъдат достатъчни за него и Ти му бъди помощ срещу противниците му!
6
Да живее Рувим и да не умре, и мъжете му да бъдат многобройни!
5
И Той беше цар в Есурун, когато началниците на народа се събраха, всичките израилеви племена заедно.
4
Мойсей ни заповяда закон, наследство за събранието на Яков.
3
Да, Той люби народите; всичките Му светии са в ръката Ти, седят при краката Ти, всеки приема думите Ти.
2
И той каза: ГОСПОД дойде от Синай и ги озари от Сиир; заблестя от планината Фаран и дойде от светите си множества; от дясната Му страна излезе огнен закон за тях.
1
И това е благословението, с което Божият човек Мойсей благослови израилевите синове преди смъртта си.
Исус Навиев 13:1-21
20
и Вет-Фегор, и склоновете на Фасга и Вет-Есимот;
21
и всички градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Мойсей разби — него и мадиамските владетели Евий и Рекем, и Сур, и Ур, и Рева, владетелите на Сион, които живееха в земята.
19
и Кириатаим, и Сивма, и Зарет-Саар на хълма на долината,
18
и Яса, и Кедемот, и Мефаат,
17
Есевон и всичките му градове в равнината: Девон и Вамот-Ваал, и Вет-Ваалмеон,
16
Тяхната област беше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина до Медева;
15
Така Мойсей даде на племето на синовете на Рувим наследство според родовете им.
14
Само на левиевото племе не даде наследство; жертвите чрез огън на ГОСПОДА, Израилевия Бог, са тяхното наследство, както им каза.
13
Но израилевите синове не изгониха гесурците и маахатците, а гесурците и маахатците живеят между израилевите синове и до днес.
12
цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, и който беше останал от остатъка на великаните; тях Мойсей беше разбил и изгонил.
11
и Галаад, и областта на гесурците и маахатците, и цялата планина Ермон, и целия Васан до Салха;
10
и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, до границата на синовете на Амон;
9
от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина Медева до Девон;
8
Рувимците и гадците с другата му половина получиха наследството си, което Мойсей им даде оттатък Йордан на изток, както ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей им даде:
7
И сега раздели тази земя за наследство на деветте племена и на половината от манасиевото племе.
6
всичките жители на хълмистата земя от Ливан до Мисрефот-Маим, всичките сидонци. Аз ще ги изгоня отпред израилевите синове; само раздели земята на Израил за наследство, както ти заповядах.
5
земята на гевалците и целият Ливан, към изгрев слънце, от Ваалгад в подножието на планината Ермон до прохода на Емат;
4
на юг: цялата земя на ханаанците и Меара, която е на сидонците, до Афек, до границата на аморейците;
3
от Сихор, който е на изток от Египет, до границата на Акарон на север — която се счита на ханаанците — петимата първенци на филистимците: газяните, азотците, аскалонците, гетците и акаронците, и авейците;
2
Ето земята, която остава: всичките области на филистимците и всичките на гесурците;
1
А Иисус беше стар, в напреднала възраст, и ГОСПОД му каза: Ти си стар, в напреднала възраст, а е останала още много земя за завладяване.
1 Летописи 2:1
Ето синовете на Израил: Рувим, Симеон, Леви и Юда, Исахар и Завулон,
1 Летописи 2:2
Дан, Йосиф и Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
1 Летописи 12:23-40
40
Освен това и онези, които бяха близо до тях, до Исахар, Завулон и Нефталим им носеха храна с магарета, с камили, с мулета и с говеда — тестени храни, калъпи сушени смокини и сушено грозде, вино, маслинено масло, говеда и дребен добитък в голямо количество; защото беше веселие в Израил.
39
И бяха там при Давид три дни и ядоха и пиха, защото братята им бяха приготвили за тях.
38
Всички тези военни мъже, в боен ред, дойдоха с неразделено сърце в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израил. И всички останали в Израил бяха единодушни да направят Давид цар.
36
От Асир: четиридесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой.
37
А от оттатък Йордан, от рувимците, от гадците и от половината манасиево племе: сто и двадесет хил��ди души с всякакви военни оръжия за ��ой.
35
От данците: двадесет и осем хиляди и шестстотин души, готови за бой.
34
От Нефталим: хиляда началници и с тях тридесет и седем хиляди души с щит и копие.
33
От Завулон: петдесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой с всякакви военни оръжия, да се строяват около Давид с неразделено сърце.
32
От синовете на Исахар, мъже разумни да познават времената и да знаят какво трябваше да прави Израил: началниците им бяха двеста и всичките им братя действаха по тяхна заповед.
31
От половината манасиево племе: осемнадесет хиляди души, които бяха определени по име да дойдат да направят Давид цар.
30
От синовете на Ефрем: двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри мъже, именити мъже от бащиния си дом.
29
От синовете на Вениамин, братята на Саул: три хиляди души. Но дотогава по-голямата част от тях подържаха Сауловия дом.
28
и Садок, силен и храбър младеж, и от бащиния му дом бяха двадесет и двама началници.
27
а Йодая беше първенец на аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,
26
От синовете на Леви: четири хиляди и шестстотин души;
25
От синовете на Симеон, силни и храбри мъже, готови за бой: седем хиляди и сто души.
24
От синовете на Юда, щитоносци и копиеносци: шест хиляди и осемстотин души, въоръжени за бой.
23
И ето броят на началниците на въоръжените за бой, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да обърнат към него царството на Саул според ГОСПОДНАТА заповед:
1 Летописи 27:16-22
22
на Дан — Азареил, синът на Ероам. Тези бяха началници на израилевите племена.
21
на другата половина на Манасия в Галаад — Идо, синът на Захария; на Вениамин — Ясиил, синът на Авенир;
20
на синовете на Ефрем — Осия, синът на Азазия; на половината манасиево племе — Йоил, синът на Федая;
19
на Завулон — Исмая, синът на Авдия; на Нефталим — Еримот, синът на Азриил;
17
на Леви — Асавия, синът на Кемуил; на Аарон — Садок;
18
на Юда — Елиу, от братята на Давид; на Исахар — Амрий, синът на Михаил;
16
А над израилевите племена бяха: първенец на рувимците беше Елиезер, синът на Зехрий; на симеонците — Сафатия, синът на Мааха;
Езекил 48:1-35
1
А ето имената на племената: от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан, границата на Дамаск, на север край Емат, източната и западната страна да бъдат на Дан, един дял.
2
И до границата на Дан, от източната страна до западната страна — на Асир един дял.
3
И до границата на Асир, от източната страна до западната страна — на Нефталим един дял.
4
И до границата на Нефталим, от източната страна до западната страна — на Манасия един дял.
5
И до границата на Манасия, от източната страна до западната страна — на Ефрем един дял.
6
И до границата на Ефрем, от източната страна до западната страна — на Рувим един дял.
7
И до границата на Рувим, от източната страна до западната страна — на Юда един дял.
8
И до границата на Юда, от източната страна до западната страна, да бъде възвишаемият принос, който ще посветите, двадесет и пет хиляди лакътя на ширина, а на дължина — колкото един от другите дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде сред него.
9
Възвишаемият принос, който ще посветите на ГОСПОДА, да бъде двадесет и пет хиляди лакътя на дължина, а на ширина — десет хиляди.
10
И за тях, за свещениците, да бъде светият възвишаем принос към север, двадесет и пет хиляди лакътя, и към запад — с ширина десет хиляди, и към изток — с ширина десет хиляди, а към юг — с дължина двадесет и пет хиляди; и светилището на ГОСПОДА да бъде сред него.
11
Това да бъде за осветените от синовете на Садок, които пазиха заповяданото Ми и не се отклониха, когато израилевите синове се отклониха, както се отклониха левитите.
12
И за тях ще бъде един възвишаем принос от възвишаемия принос на земята, пресвят, до границата на левитите.
13
А левитите да имат успоредно на границата на свещениците двадесет и пет хиляди лакътя дължина и десет хиляди ширина; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди и ширината — десет хиляди.
14
И нито да продават, нито да разменят от него, и най-доброто от земята да не преминава на други, защото този дял е свят на ГОСПОДА.
15
А петте хиляди лакътя, които остават в ширината срещу двадесет и петте хиляди, ще са за обща употреба, за града, за живеене и за землища; и градът да бъде сред него.
16
И ето мерките му: северната страна — четири хиляди и петстотин лакътя и южната страна — четири хиляди и петстотин, и източната страна — четири хиляди и петстотин, и западната страна — четири хиляди и петстотин.
17
И землищата на града да бъдат: на север — двеста и петдесет лакътя и на юг — двеста и петдесет, и на изток — двеста и петдесет, и на запад — двеста и петдесет.
18
А остатъкът от дължината, успоредно на светия възвишаем принос, десет хиляди лакътя на изток и десет хиляди на запад, успоредно на светия възвишаем принос — реколтата му ще бъде за храна на работещите в града.
19
Онези от всичките израилеви племена, които работят в града, да го обработват.
20
Целият възвишаем принос да е двадесет и пет хиляди на двадесет и пет хиляди лакътя; четвъртит да отделите светия възвишаем принос с притежанието на града.
21
И остатъкът да бъде за княза, от тази от онази страна на светия възвишаем принос и на притежанието на града, пред двадесет и петте хиляди лакътя на възвишаемия принос до източната граница, и на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, успоредно на дяловете; това да бъде за княза. И светият възвишаем принос и светилището на дома да бъде сред него.
22
И от притежанието на левитите и от притежанието на града, които са сред дела на княза, между границата на Юда и границата на Вениамин — това ще бъде на княза.
23
И останалите племена: от източната страна до западната страна — на Вениамин един дял.
24
И до границата на Вениамин, от източната страна до западната страна — на Симеон един дял.
25
И до границата на Симеон, от източната страна до западната страна — на Исахар един дял.
26
И до границата на Исахар, от източната страна до западната страна — на Завулон един дял.
27
И до границата на Завулон, от източната страна до западната страна — на Гад един дял.
28
И до границата на Гад, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива-Кадис и през египетския поток до голямото море.
29
Тази е земята, която ще разделите с жребий на израилевите племена в наследство, и тези са дяловете им, заявява Господ БОГ.
30
А това са изходите на града: на северната страна четири хиляди и петстотин мерки;
31
и портите на града по имената на израилевите племена, три порти на север: Рувимова порта — една, Юдова порта — една и Левиева порта — една;
32
и на източната страна четири хиляди и петстотин мерки и три порти: Йосифова порта — една, Вениаминова порта — една и Данова порта — една;
33
и на южната страна четири хиляди и петстотин мерки и три порти: Симеонова порта — една, Исахарова порта — една и Завулонова порта — една;
34
и на западната страна четири хиляди и петстотин мерки и портите им, три: Гадова порта — една, Асирова порта — една и Нефталимова порта — една.
35
Обиколката е осемнадесет хиляди. И оттогава името на града ще бъде: ГОСПОД е там.
Деяния 7:8
И му даде завета на обрязването; и така, Авраам роди Исаак и го обряза в осмия ден; Исаак роди Яков, а Яков – дванадесетте патриарси.
Откровение 7:4-8
4
И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилевите синове:
5
от юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от рувимовото племе – дванадесет хиляди; от гадовото племе – дванадесет хиляди;
6
от асировото племе – дванадесет хиляди; от нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от манасиевото племе – дванадесет хиляди;
7
от симеоновото племе – дванадесет хиляди; от левиевото племе – дванадесет хиляди; от исахаровото племе – дванадесет хиляди;
8
от завулоновото племе – дванадесет хиляди; от йосифовото племе – дванадесет хиляди; от вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.
Откровение 21:14
И градската стена имаше дванадесет основни камъка и на тях – имената на дванадесетте апостоли на Агнето.