Битие 11:5
А ГОСПОД слезе да види града и кулата, които градяха човешките синове.
Битие 17:22
А като престана да говори с Авраам, Бог възлезе от него.
Битие 18:33
И като престана да говори с Авраам, ГОСПОД си отиде, а Авраам се върна на мястото си.
Съдии 6:21
И Ангелът ГОСПОДЕН простря края на жезъла, който беше в ръката Му, и докосна месото и безквасния хляб; и от скалата излезе огън и изгори месото и безквасния хляб. После Ангелът ГОСПОДЕН си отиде отпред очите му.
Съдии 13:20
защото, когато пламъкът се издигаше от олтара към небето, Ангелът ГОСПОДЕН се издигна в пламъка на олтара. И Маной и жена му видяха това и паднаха по лице на земята.
Лука 24:31
Тогава очите им се отвориха и те Го познаха; но Той стана невидим за тях.