Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 29:20
И така, Яков работи за Рахил седем години, но поради любовта му към нея те му се видяха като няколко дни.
Песен на песните 8:6
Положй ме като печат на сърцето си, като печат на ръката си — защото любовта е силна като смъртта, ревността е жестока като Шеол; пламъците й са огнени пламъци, като ГОСПОДНИЯ пламък.
Исая 62:4
Няма вече да ти казват Оставена и на земята ти няма вече да казват Пуста, а ще се наречеш: Благоволението ми е в нея, и земята ти — Венчана, защото ГОСПОД благоволи в теб, и земята ти ще бъде венчана.
Битие 41:20
И мършавите, грозни крави изядоха първите седем тлъсти крави.
Числа 22:15
А Валак отново изпрати първенци, повече и по-почитани от първите.
1 Царе 22:14
А Ахимелех отговори на царя и каза: А кой между всичките ти слуги е като Давид — верен, и зет на царя, който има достъп до теб и е почитан в дома ти?
4 Царе 5:1
А Нееман, военачалникът на арамейския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан, понеже чрез него ГОСПОД беше дал избавление на Арам. Той беше силен и храбър човек, но беше прокажен.
1 Летописи 4:9
А Явис беше най почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като каза: В болки го родих.
Исая 3:3-5
4
И ще им дам момчета за князе и деца ще владеят над тях.
5
И народът ще бъде потискан — човек от човека и всеки от ближния си. Момчето ще се големее против стареца и нищожният против почитания.
3
петдесетоначалник и почитан, и съветник, и изкусен майстор и умел баяч.
Исая 5:13
Затова Моят народ е откаран в плен — от липса на знание. И почитаните им мъже умират от глад и множеството им съхне от жажда.
Исая 23:8
Кой реши това против Тир, който раздаваше корони, чиито търговци бяха князе, чиито търговци бяха знаменитите на земята?
Исая 23:9
ГОСПОД на Войнствата реши това, за да посрами гордостта на всяка слава и да унизи всичките знаменити на земята.
Деяния 13:50
Но юдеите подбудиха набожните и високопоставени жени и градските първенци и като повдигнаха гонение против Павел и Варнава, ги изпъдиха от своята област.
Деяния 17:12
И така, мнозина от тях повярваха, както и от високопоставените гъркини и не малко от мъжете.