Галатяни 4:12
Моля ви, братя, бъдете като мен, защото и аз съм като вас. Не сте ми сторили никаква неправда.