Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 25:27-34
34
Тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща, и той яде и пи, и стана и си отиде. Така Исав презря първородството.
33
И Яков каза: Най-напред ми се закълни! И той му се закле, и продаде първородството си на Яков.
32
А Исав каза: Ето аз съм на умиране, за какво ми е това първородство?
31
И Яков каза: Първо ми продай първородството си!
29
Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял.
30
И Исав каза на Яков: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял! Затова той се нарече Едом.
28
Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му, а Ревека обичаше Яков.
27
И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек, а Яков беше кротък човек и живееше в шатрите.
Съдии 15:3
А Самсон им каза: Този път ще бъда невинен спрямо филистимците, като им сторя зло!
2 Царе 13:23-29
29
И слугите на Авесалом направиха на Амнон, както беше заповядал Авесалом. Тогава всичките царски синове станаха и всеки възседна мулето си и побягна.
28
А Авесалом заповяда на момчетата си и каза: Гледайте сега, когато сърцето на Амнон се развесели от виното и когато аз ви кажа: Ударете Амнон! — тогава го убийте. Не се страхувайте; не съм ли аз, който ви заповядвам? Бъдете силни и храбри!
27
Но Авесалом настоя и той позволи да отидат с него Амнон и всичките царски синове.
26
Тогава Авесалом каза: Щом не искаш, моля те, нека дойде с нас брат ми Амнон. И царят му каза: Защо да идва с теб?
25
Но царят каза на Авесалом: Не, сине мой, нека не идваме всички, за да не ти натежим. И въпреки че настоя, той не поиска да отиде, но го благослови.
24
И Авесалом дойде при царя и каза: Ето сега, слугата ти има стригачи; моля те, нека царят и слугите му дойдат със слугата ти!
23
А след две пълни години Авесалом имаше стригачи във Ваал-Асор, който е близо до Ефраим; и Авесалом покани всичките царски синове.
Йов 13:4
А вие сте съчинители на лъжи, всички сте безполезни лекари!
Йов 13:7
Ще говорите ли неправедно за Бога и ще говорите ли измамно за Него?
Псалми 12:2
Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и двулично сърце.
Притчи 12:13
В престъплението на устните има опасна примка, а праведният ще избегне бедата.
Притчи 12:18-20
18
Има такъв, чието необмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите е изцеление.
19
Истинните устни ще стоят навеки, а лъжливият език ще трае за миг.
20
Измама има в сърцето на онези, които измислят зло, а съветниците за мир имат радост.
Притчи 24:28
Не бъди свидетел против ближния си без причина — ще мамиш ли с устните си?
Притчи 24:29
Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, ще върна на човека според делата му.
Притчи 26:24-26
25
когато говори сладко, не му вярвай, защото в сърцето му има седем мерзости.
26
Който покрива омразата с измама, злината му ще се открие пред събранието.
24
Който мрази, се преправя с устните си, но в сърцето си крои измама;
Исая 59:13
Отстъпване и невярност към ГОСПОДА, отдръпване от следването на нашия Бог, говорене за насилие и бунт, зачеване и изговаряне на лъжливи думи от сърце.
Михей 7:2
Благочестивият се изгуби от земята и няма праведен между хората. Всички причакват за кръв, ловят всеки брат си с мрежа.
Римляни 12:19
Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: ?На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“
1 Солунци 5:15
Внимавайте никой да не връща зло за зло на никого, а винаги се стремете към това, което е добро — един за друг и за всички.
Матей 28:13
Кажете: Учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.