Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 5 Ден 6Ден 7

Притчи глава 6

1
Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си, или си дал гаранция за някой чужд,
2
впримчил си се с думите на устата си, уловил си се с думите на устата си,
3
тогава, сине мой, направи това и се избави, тъй като си паднал в ръката на ближния си — иди, втурни се и настоявай пред ближния си,
4
не давай сън на очите си, нито дрямка на клепачите си,
5
избави се като сърна от ръката на ловеца и като птица от ръката на птицеловеца.
6
Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата й и стани мъдър.
7
Тя, без да има началник, надзирател или управител,
8
приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва.
9
Докога ще лежиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си?
10
Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън,
11
и беднотията ти ще дойде като разбойник и нуждата ти — като въоръжен мъж.
12
Негоден човек, нечестив човек е онзи, който ходи с лъжлива уста,
13
намига с очите си, дава знаци с краката си, сочи с пръстите си.
14
Измами са в сърцето му, крои зло по всяко време, сее раздори,
15
затова гибелта му ще дойде внезапно, изведнъж ще се съкруши, и то без изцеление.
16
Шест неща мрази ГОСПОД, и дори седем са мерзост за душата Му:
17
надменни очи, лъжлив език и ръце, които проливат невинна кръв,
18
сърце, което крои зли планове, крака, които бързо тичат към зло,
19
лъжесвидетел, който говори лъжа, и такъв, който сее раздори между братя.
20
Сине мой, пази заповедта на баща си и не отхвърляй закона на майка си.
21
Вържи ги завинаги за сърцето си, увий ги около шията си.
22
Когато ходиш, ще те води, когато спиш, ще те пази, когато се събудиш, ще разговаря с теб.
23
Защото заповедта е светилник и законът — светлина, и поучителните изобличения са път на живот,
24
за да те пазят от злата жена, от ласкателния език на чужденката.
25
Не пожелавай красотата й в сърцето си и да не те улови с миглите си,
26
защото заради блудна жена човек изпада до парче хляб и жена на друг мъж лови скъпоценната душа.
27
Може ли някой да вземе огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят?
28
Може ли някой да ходи по разпалени въглища и краката му да не обгорят?
29
Така е и с онзи, който влиза при жената на ближния си — който се докосне до нея, няма да бъде невинен.
30
Крадецът не бива презиран, ако краде, за да насити душата си, когато е гладен,
31
но ако бъде уловен, трябва да възстанови седмократно, трябва да даде целия имот на къщата си.
32
Онзи, който прелюбодейства с жена, е лишен от ум. Който прави това, погубва собствената си душа.
33
Рани и срам ще намери и позорът му няма да се изличи,
34
защото ревността събужда яростта на мъжа и той няма да пожали в деня на отмъщението.
35
Няма да приеме никакъв откуп и няма да се умилостиви, ако и да умножаваш даровете.