Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 1 Ден 2Ден 3

Притчи глава 2

1
Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми в себе си,
2
така че да е внимателно ухото ти към мъдростта и да приклониш сърцето си към разума,
3
да, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума;
4
ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища,
5
тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието познание —
6
защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
7
Той запазва истинска мъдрост за честните, щит е за ходещите в непорочност,
8
за да закриля пътеките на правдата и да пази пътя на светиите Си.
9
Тогава ще разбереш правда и съд, и правота — всеки добър път,
10
защото мъдрост ще влезе в сърцето ти и знание ще услажда душата ти,
11
разсъдливост ще те пази, благоразумие ще те закриля,
12
за да те избави от пътя на злото, от човека, който говори лъжливо,
13
от онези, които оставят пътеките на правотата, за да ходят в пътищата на тъмнината,
14
които се наслаждават да вършат зло и се радват на лъжливостта на злите,
15
чиито пътеки са криви и които са лъжливи в пътищата си;
16
за да те избави от чужда жена, от чужденката, която ласкае с думите си,
17
която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог,
18
понеже домът й води надолу към смъртта и пътеките й — към сенките.
19
Всички, които влизат при нея, не се връщат и не достигат пътищата на живота.
20
За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните,
21
защото праведните ще населяват земята и непорочните ще останат в нея,
22
а безбожните ще се отсекат от земята и законопрестъпниците ще се изкоренят от нея.