Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 23 Ден 24Ден 25

Притчи глава 24

1
Не завиждай на зли хора и не пожелавай да си с тях,
2
защото сърцето им измисля насилие и устните им говорят за беда.
3
С мъдрост се гради дом и с разум се утвърждава,
4
и чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства.
5
Мъдър човек се укрепява и човек със знание расте в сила,
6
защото чрез мъдър съвет ще водиш войната си и в множеството на съветниците има избавление.
7
Мъдростта е непостижима за безумния, той не отваря устата си в портата.
8
Който замисля да прави зло, ще се нарече коварен човек.
9
Измислянето на безумие е грях и присмивателят е мерзост за хората.
10
Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка.
11
Избавяй теглените към смърт и задържай залитащите към клане.
12
Ако кажеш: Ето, ние не знаехме това! — Онзи, който претегля сърцата, не разбира ли? Онзи, който пази душата ти, не знае ли? И няма ли да въздаде на всеки човек според делата му?
13
Сине мой, яж мед, защото е добър, и медена пита, защото е сладка на вкуса ти.
14
Знай, че такава е и мъдростта за душата ти — ако я намериш, има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече.
15
Не залягай в засада, безбожни човече, против жилището на праведния! Не разваляй мястото му за почивка,
16
защото праведният седем пъти пада и пак става, а безбожните ще се сринат във зло.
17
Не се радвай, когато падне врагът ти, и сърцето ти да не се весели, когато той се препъне,
18
да не би ГОСПОД да види и това да е зло в очите Му, и Той да отвърне гнева Си от него.
19
Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на безбожните,
20
защото за злия няма да има бъдеще, светилникът на безбожните ще угасне.
21
Сине мой, бой се от ГОСПОДА и от царя и не се свързвай със смутители,
22
защото гибелта им ще се надигне внезапно, а кой знае унищожението и на двамата?
23
И тези притчи са на мъдрите: Да се показва пристрастие в съд, не е добро.
24
Който казва на безбожния: Ти си праведен! — народи ще го кълнат, племена ще го укоряват,
25
а онези, които изобличават злия, ще имат благоволение и върху тях ще дойде благословението на добрите.
26
Който отговаря с прави думи, целува устни.
27
Подготвй работата си навън и си я приготвй на нивата, а след това и съгради дома си.
28
Не бъди свидетел против ближния си без причина — ще мамиш ли с устните си?
29
Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, ще върна на човека според делата му.
30
Минах покрай нивата на ленивия и покрай лозето на човека без разум,
31
и ето, всичко беше обрасло с тръни, коприва беше покрила повърхността му и каменната му ограда беше съборена.
32
И аз, като видях, размислих в сърцето си, погледнах и си взех поука.
33
Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън —
34
и беднотията ти ще дойде като разбойник, и нуждата ти — като въоръжен мъж.