Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 22 Ден 23Ден 24

Притчи глава 23

1
Когато седнеш да ядеш с управител, много внимавай какво има пред теб,
2
и сложи нож на гърлото си, ако си лаком.
3
Не пожелавай неговите лакомства, защото те са измамни гозби.
4
Не се старай да се обогатиш, отдалечи се от тази си мъдрост.
5
Насочиш ли към него очите си — и го няма; защото богатството наистина си прави крила като орел, който лети към небето.
6
Не яж хляба на онзи, който има лошо око, и не пожелавай неговите лакомства,
7
защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Казва ти: Яж и пий! — но сърцето му не е с теб.
8
Залъка, който си изял, ще повърнеш и ще изгубиш сладките си думи.
9
Не говори в ушите на безумния, защото той ще презре мъдростта на думите ти.
10
Не премествай стари граници и не навлизай в нивите на сираците,
11
защото Изкупителят им е мощен, Той ще защити делото им против теб.
12
Предай сърцето си на поука и ушите си — на думи на знание.
13
Не задържай наказанието от детето, защото, ако и да го биеш с пръчката, то няма да умре.
14
Ти ще го биеш с пръчката, но ще избавиш душата му от Шеол.
15
Сине мой, ако сърцето ти Е мъдро, и моето сърце ще се радва;
16
и сърцето ми ще се радва, когато устните ти говорят право.
17
Да не завижда сърцето ти на грешните, а живей в страха от ГОСПОДА цял ден,
18
защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече.
19
Слушай, сине мой, и бъди мъдър, и насочвай сърцето си право в пътя.
20
Не бъди между пияници, с лакоми месоядци,
21
защото пияницата и гуляйджията осиромашават и сънливостта облича в дрипи.
22
Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее.
23
Купувай истина и не я продавай, и мъдрост, и поука, и разум.
24
Бащата на праведния ще се радва много и който ражда мъдър син, ще има радост в него.
25
Нека се веселят баща ти и майка ти и нека се възхищава тази, която те е родила.
26
Сине мой, дай сърцето си на мен и нека очите ти внимават в моите пътища,
27
защото блудницата е дълбока яма и чужда жена е тесен ров.
28
Да, тя причаква като крадец и умножава неверните между хората.
29
Кой има горко? Кой има скръб? Кой има кавги? Кой има оплакване? Кой има удари без причина? Кой има мътни очи?
30
Онези, които закъсняват над виното, които ходят да търсят подправено вино.
31
Не гледай виното, че е червено, че искри в чашата, че се поглъща гладко,
32
защото накрая то хапе като змия и жили като усойница.
33
Очите ти ще виждат странности и сърцето ти ще говори объркано,
34
и ще бъдеш като спящ сред морето или като лежащ на върха на мачта.
35
Удариха ме, но не ме заболя, биха ме, но не усетих. Кога ще се събудя, за да продължа, да го потърся пак?