Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 21 Ден 22Ден 23

Притчи глава 22

1
По-желателно е добро име отколкото голямо богатство; и добра слава — отколкото сребро и злато.
2
Богатият и бедният се срещат — ГОСПОД е Създателят на всички тях.
3
Благоразумният вижда злото и се скрива, а простите вървят напред и се наказват.
4
Следствието на смирението, на страха от ГОСПОДА е богатства, чест и живот.
5
Тръни и примки има в пътя на лъжливия — който пази душата си, ще бъде далеч от тях.
6
Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него дори когато остарее.
7
Богатият властва над сиромасите и който взема назаем, е роб на заемодателя.
8
Който сее беззаконие, ще пожъне беда и тоягата ще сложи край на яростта му.
9
Който има щедро око, ще бъде благословен, защото дава от хляба си на сиромаха.
10
Изгони присмивателя и препирнята ще се махне, също и караниците, и позорът ще престанат.
11
Който обича чистота на сърцето и има благодат на устните си, царят му е приятел.
12
Очите на ГОСПОДА пазят знание, но Той събаря думите на неверния.
13
Ленивият казва: ��ъв има навън! Ще бъда убит насред площадите!
14
Устата на чужди жени е дълбока яма; онзи, на когото ГОСПОД се гневи, ще падне в нея.
15
Безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го отдалечи от него.
16
Който потиска бедния, за да увеличи богатствата си, и който дава на богатия, непременно ще изпадне в бедност.
17
Приклони ухото си и чуй думите на мъдрите, и прилепи сърцето си към моето знание,
18
защото е приятно, ако ги пазиш в сърцето си, и нека бъдат винаги готови на устните ти.
19
За да бъде упованието ти в ГОСПОДА, аз те уча днес — точно теб.
20
Не ти ли писах много пъти със съвети и знание,
21
за да те направя да познаеш верността на думите на истината, за да отговаряш с думи на истина на онези, които те пращат?
22
Не ограбвай бедния, защото е беден, и не притеснявай страдащия в портата,
23
защото ГОСПОД ще защити делото им и ще ограби живота на онези, които ги ограбват.
24
Не се сприятелявай с гневлив човек и не ходи с избухлив човек,
25
за да не научиш пътеките му и да поставиш примка за душата си.
26
Не бъди от тези, които дават ръка, от тези, които стават поръчители за дългове,
27
защото, ако нямаш с какво да платиш, защо да вземе постелката ти изпод теб?
28
Не премествай старите граници, които бащите ти са определили.
29
Виждаш ли човек, прилежен в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.