Back to Top

"Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: ?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“"

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 20 Ден 21Ден 22

Притчи глава 21

1
на царя е като водни потоци в ръката на ГОСПОДА, Той го обръща накъдето иска.
2
Всеки път на човека е прав в очите му, но ГОСПОД претегля сърцата.
3
Да се върши правда и правосъдие е по-угодно на ГОСПОДА отколкото жертва.
4
Надменно око и горделиво сърце — светилото на безбожните — е грях.
5
Плановете на трудолюбивите водят само до изобилие, а всеки, който е прибързан, идва само до бедност.
6
Придобиването на съкровища с лъжлив език е суета, гонена от онези, които търсят смърт.
7
Насилието на безбожните ще ги завлече, защото отказват да вършат правдата.
8
Пътят на грешния човек е крив, а делото на чистия е право.
9
По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.
10
Душата на безбожния желае зло, ближният му не намира милост пред очите му.
11
Когато се накаже присмивателят, простият става мъдър и когато се наставлява мъдрият, той придобива знание.
12
Праведният наблюдава дома на безбожния и довежда безбожните до унищожение.
13
Който запушва ушите си за вика на сиромаха, и той ще викне и няма да бъде чут.
14
Тайният дар укротява гняв и подаръкът в пазвата — силна ярост.
15
Радост е за праведния да върши правда, а ужас е за тези, които вършат беззаконие.
16
Човек, който се отбива от пътя на разума, ще почива в събранието на мъртвите.
17
Който обича веселба, ще обеднее, който обича вино и масло, няма да забогатее.
18
Безбожният ще бъде откуп за праведния и неверният — на мястото на праведните.
19
По-добре да живееш в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.
20
Скъпоценно съкровище и масло има в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща.
21
Който следва правда и милост, ще намери живот, правда и чест.
22
Мъдър човек се изкачва в града на силните и събаря крепостта, на която градът се уповава.
23
Който пази устата си и езика си, пази душата си от тревоги.
24
Безочливо надменният — присмивател е името му — действа с безмерна гордост.
25
Желанието на ленивия го убива, защото ръцете му отказват да работят.
26
Той жадно желае цял ден, а праведният дава и не му се свиди.
27
Жертвата на безбожните е мерзост, а колко повече, когато се принася с лукавство!
28
Лъжлив свидетел ще загине, а човекът, който е чул, ще говори отново и отново.
29
Безбожният човек ожесточава лицето си, а праведният изправя пътя си.
30
Няма мъдрост и няма разум, и няма съвет срещу ГОСПОДА.
31
Конят се приготвя за деня на битката, но победата е от ГОСПОДА.