Back to Top

"Защото животът за мен е Христос, а смъртта – придобивка."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 20 Ден 21Ден 22

Притчи глава 21

1
на царя е като водни потоци в ръката на ГОСПОДА, Той го обръща накъдето иска.
2
Всеки път на човека е прав в очите му, но ГОСПОД претегля сърцата.
3
Да се върши правда и правосъдие е по-угодно на ГОСПОДА отколкото жертва.
4
Надменно око и горделиво сърце — светилото на безбожните — е грях.
5
Плановете на трудолюбивите водят само до изобилие, а всеки, който е прибързан, идва само до бедност.
6
Придобиването на съкровища с лъжлив език е суета, гонена от онези, които търсят смърт.
7
Насилието на безбожните ще ги завлече, защото отказват да вършат правдата.
8
Пътят на грешния човек е крив, а делото на чистия е право.
9
По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.
10
Душата на безбожния желае зло, ближният му не намира милост пред очите му.
11
Когато се накаже присмивателят, простият става мъдър и когато се наставлява мъдрият, той придобива знание.
12
Праведният наблюдава дома на безбожния и довежда безбожните до унищожение.
13
Който запушва ушите си за вика на сиромаха, и той ще викне и няма да бъде чут.
14
Тайният дар укротява гняв и подаръкът в пазвата — силна ярост.
15
Радост е за праведния да върши правда, а ужас е за тези, които вършат беззаконие.
16
Човек, който се отбива от пътя на разума, ще почива в събранието на мъртвите.
17
Който обича веселба, ще обеднее, който обича вино и масло, няма да забогатее.
18
Безбожният ще бъде откуп за праведния и неверният — на мястото на праведните.
19
По-добре да живееш в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.
20
Скъпоценно съкровище и масло има в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща.
21
Който следва правда и милост, ще намери живот, правда и чест.
22
Мъдър човек се изкачва в града на силните и събаря крепостта, на която градът се уповава.
23
Който пази устата си и езика си, пази душата си от тревоги.
24
Безочливо надменният — присмивател е името му — действа с безмерна гордост.
25
Желанието на ленивия го убива, защото ръцете му отказват да работят.
26
Той жадно желае цял ден, а праведният дава и не му се свиди.
27
Жертвата на безбожните е мерзост, а колко повече, когато се принася с лукавство!
28
Лъжлив свидетел ще загине, а човекът, който е чул, ще говори отново и отново.
29
Безбожният човек ожесточава лицето си, а праведният изправя пътя си.
30
Няма мъдрост и няма разум, и няма съвет срещу ГОСПОДА.
31
Конят се приготвя за деня на битката, но победата е от ГОСПОДА.